Home

Hvor mye co2 slipper en bil ut pr km

Hjelp til utfylling av CO2-utslipp-kalkulator. Du kan regne ut CO2-utslippet på to måter: Etter hvor mye bilen slipper ut per km; Etter hvor mye drivstoff bilen bruker per mil; Grunnlaget er i begge tilfeller kjøredistansen (i km). Da kan du for eksempel legge inn kjøredistansen per år, eller en bestemt kjøredistanse Karboninnholdet i drivstoffet og bilens forbruk avgjør hvor mye CO 2 som slippes ut når vi kjører bilen vår. For bensin slippes det ut 2,32 kg CO 2 per liter bensin. Om drivstoffet er diesel vil 1 liter slippe ut 2,66 kg CO 2. Forbruket på personbiler i Norge er fra 0,4 - 1,1 liter / mil Så mye CO2-utslipp har bilen din Regn ut CO2-utslippet ditt her Tast inn forbruket, så regner vår kalkulator nøyaktig hvor mye CO2 du slipper ut - når DU kjører Mindre CO2 per bil, I 1990 var gjennomsnittlig CO 2-utslipp fra nye biler ca 300 g/km. I 2010 var gjennomsnittet redusert til 141 g/km, det betyr mer enn en halvering på 20 år. Hvor mye CO 2 som slippes ut fra en bil avhenger av hvor mye drivstoff som brukes

Beregn bilens CO2-utslipp - Smarte Penge

Hvor mye drivhusgass slippes ut nå vi kjører bil - om

 1. Hvor mye CO2 bilen slipper ut per kilometer i snitt, alt inkludert, er det viktige her. Om vi tar tallene for Mercedes-Benz B-klasse som eksempel: Kjører du elbilvarianten 30 000 kilometer (1,6 kWh pr mil) før du kvitter deg med den, har du i snitt sluppet ut 411 gram CO2 per kilometer
 2. Merk at du må trykke på knappen Legg til transportmiddel for å få lagt til valte køyretøy og fylle ut tal på køyrde kilometer. For bil som går på diesel og bensin blir det rekna med.
 3. Med denne kalkulatoren kan du regne ut hvor mye bilen slipper ut av co2 på en gitt kjøredistanse, for eksempel på ett år. Du kan regne ut fra det oppgitte co2 utslippet per kilometer, som oppgis som gram per kilometer. Mer nøyaktig blir det når du ser hva bilen virkelig har brukt for en gitt kjøredistanse
 4. dre grad CO2 enn de andre stoffene. CO2-utslippet følger bensin-/dieselforbruket. Det vil si at det også vil være stor variasjon mellom ulike bilmodeller på hvor mye CO2 de slipper ut. Store biler bruker generelt mer.

Regn ut CO2-utslippet ditt her - Bil

 1. Vi vet at de rikeste slipper ut mye mer drivhusgasser enn vanlige folk. Det blir veldig tydelig med de som flyr tur - retur Miami på 1.klasse. Ved å reise på første klasse, som vi finner i den andre tabellen så bruker vi så mye mer av plassen og vekten på flyet at det totale utslippet er 4300 kg, eller 4,3 tonn CO2 for en person
 2. En elbil som kjører på dansk elmiks vil ha betydelig lavere CO2-utslipp gjennom bilens levetid. Batteriproduksjonen tilsvarer i denne beregningen omtrent det samme som bare utvinning, raffinering og transport av drivstoff utgjør for en gjennomsnittlig fossilbil. Globale CO2-utslipp pr. km over bilens levetid. Kilde: Klimaråde
 3. Dieselbiler slipper ut mest CO2. I april i år ble gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye biler med bensinmotor 126 g/km, Men tallene er basert på praktiske målinger, og gir derfor en realistisk pekepinn på praktiske konsekvenser for miljøet. Ulike beregningsmetoder
 4. dre enn 3 kilometer pr. dag
 5. Om en alternativt velger å ta bilen til Kiel, og dermed må kjøre om Sverige og Danmark, blir omveien på totalt 997 kilometer. På denne strekningen vil en bensinbil slippe ut 177 kilo CO2, hvilket tilsvarer at hele 1940 biler må kjøre denne strekningen på land for å slippe ut like mye CO2 som Kiel-ferja gjør på én tur
 6. I gjennomsnitt bruker en norsk bil ca. 0,74 liter på mila og kjører 13 300 kilometer i året. I 2008 ble det solgt 1,83 milliarder liter bensin og 3,16 milliarder liter diesel. Norske bensindrevne kjøretøy slapp i 2008 ut 3,9 millioner tonn CO2, mens dieseldrevne kjøretøy slapp ut 5,9 millioner tonn CO2

Mindre CO2 per bil, men økende antall biler NA

CO2 er en klimagass som påvirker atmosfæren.15 supplybåter, som lå til kai forrige onsdag, slipper ut 1,4 tonn med NOx, 100 tonn CO2 og 51 kilo støv pr. døgn. Dersom så mange båter hadde ligget inne hele året, ville det årlige NOx-utslippet endt på 511 tonn Når vi vet hvor mye CO 2 som blir sluppet ut på en flytur, har en slik vekst mye å si. Få kroner brukt på billige flyreiser fører rett og slett til enorme utslipp, forklarer han. De utslippsintensive flyreisene har det vært snakk om lenge, og at vi reiser for mye med fly er ikke noe nytt

En kortere utenlands flyreise slipper ut 130,4 gram CO2-ekvivalenter per personkilometer, mens en interkontinental flight slipper ut 105,6 gram CO2-ekvivalenter per personkilometer. I tillegg til CO2 utslippene kommer dannelsen av kondensstriper, cirrusskyer og utslipp i høyere luftlag. Derfor bør utslippene fra fly multipliseres med en. Polestar ønsker mer åpenhet om utslippene knyttet til elbil-produksjon. Først etter 78.000 km slipper elbilen ut mindre CO2 enn naboens bensinbil Stigningsforholdet til CO2-kurven angir hvor mye bilkjøperen må betale for et ekstra gram CO2-utslipp per km (gCO2/km), slik det måles ved typegodkjenningstesten i laboratoriet. Kurven stiger brattere og brattere; den er 'progressiv'. Om vi regner med at bilene har en livslang kjørelengde på 260 000 km og tar hensyn til at utslippet i. En bil med utslipp på f.eks. 131 g/km får ut fra denne tabellen en CO2-avgift på 70 849,86 kroner - med 25 ganger 929,34 kroner, pluss 30 ganger 1041,42 kroner, pluss seks ganger 2728,96 kroner. Hvis utslippet er på f.eks. 64 g/km blir CO2-avgiften negativ - med seks ganger 952,20 kroner, tilsammen minus 5713,20 kroner Norges CO2-utslipp har vokst fra 35,3 millioner tonn (megatonn, Mt) i 1990 til 43,8 Mt i 2018. Dette skyldes særlig økte utslipp fra olje- og gassproduksjon og transportsektoren. De siste årene har imidlertid utslippene vist en svakt nedadgående tendens, blant annet på grunn av lavere utslipp fra veitrafikk

Drivstofforbruk for biler er et mål som viser sammenhengen mellom distanse kjørt og mengde drivstoff brukt. Forbruket kan enten uttrykkes i enheter etter hvor langt man kommer med en gitt mengde drivstoff (f.eks. km/L) eller hvor mye drivstoff man bruker på en gitt avstand (for eksempel L/100 km) Mye av det vi gjør i løpet av en dag fører til utslipp av klimagasser i større eller mindre grad - alt fra å varme opp huset til å kjøre bil. Klimakalkulatoren gir deg et tall basert på hvor mye karbondioksidekvivalenter (CO2e) du slipper ut CO2-utslipp per innbygger Indikatoren viser utslipp av karbondioksid per innbygger målt i tonn. Kilde: World Bank/ Carbon Dioxide Information Analysis Center. Søylediagram Bygg inn. CO2-utslipp per innb. Tonn CO2 per innbygger (2014) Tabell Bygg inn. CO2-utslipp per innb. 2014. Land Tonn CO2 per. Bybusser slipper ut nesten like mye klimagasser som personbiler per personkilometer. men for bensinbiler er det også en økning i andel biler med mindre motorvolum. Dette skyldes at andelen biogass som drivstoff varierer mye, samtidig som CO2-utslipp fra biodrivstoff ikke inkluderes i utslippene. I 2015 er.

Norges utslipp av klimagasser var i 2019 på 50,6 millioner tonn CO 2-ekvivalenter, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Det er 0,9 millioner tonn lavere enn i 1990, en nedgang på 1,7 prosent. Norges klimagassutslipp ble redusert med 3,1 prosent i 2019 sammenlignet med 2018. Utslippene har falt de siste fire årene Måler man et lands totale klimagassutslipp, kommer Kina øverst på listen, og de folkerike landene vil naturlig nok dominere. Måles utslipp per innbygger, kommer de mindre landenes utslipp like godt frem. Denne artikkelen går først gjennom data for utslipp av CO 2 (karbondioksid) per innbygger i ulike land. Deretter utvides perspektivet til utslipp av alle klimagasser Bestem hvor mange gram CO 2 bilen slipper ut per kilometer dersom den holder en fart på 60 km/h. Bestem hastighetene som gir CO 2-utslipp per kilometer på 160 g. Bestem den farten til bilen som gir minst CO 2-utslipp. Løsningsforslag Jeg skriver x=60 og finner skjæringspunktet A der linja skjærer grafen CO2 er ca 1,5 ganger tyngre enn luft. Gassen synker derfor ned. CO2 stiger ikke opp uten at luftstrømmer bærer den opp. Flyene slipper out CO2 høyt oppe i atmosfæren og gassen blir da effektivt blandet med lufta og har derfor en mye større klimaeffekt enn andre CO2 utslipp To søte små biler. Først sammenligner vi en liten drivstoffgjerrig bensinbil - Toyota Aygo VVTI x, 95 gram CO2 per kilometer - med en tilsvarende liten elbil, Renault Zoe med batteri på 41 kWt med rekkevidde 200 000 kilometer. Resultat: Bensinbilen slipper ut 120 gram per kilometer. Renault Zoe bare 38 gram per kilometer

Utslipp til luft i Norge Publisert 8. juni 2020; Millioner tonn CO2-ekvivalenter 1 Endring i prosent; 2019 1990 - 2019 2018 - 2019; 1 Klimagassutslipp oppgitt i CO2-ekvivalenter viser hvor stor oppvarmingseffekt en klimagass har, regnet om til mengde CO2.: Rettet 19. juni 2020. Aggregerte utslippstall, industri og bergverk og energiforsyning er rettet pga. feil Så mye CO2 slipper Polestar 2 egentlig ut Marius Valle. Eller man kan underestimere hvor mye utslipp som kommer fra produksjon av fossilt som trolig er mer reelt for en moderne bil i dag

Så mye forurenser flyturene dine - Innenrik

Når plantene dør, og etter hvert råtner frigjøres CO2, og nye planter kan bruke den på nytt. På den måten går CO2 i et naturlig kretsløp. Men når vi brenner kull, olje og gass slippes det ut CO2 som ikke er en del av kretsløpet. Da blir det mye mer CO2 enn det naturen trenger, og mengden CO2 i atmosfæren øker Fordi ingen med sikkerhet kan vite hvor mye en bil vil være verdt som bruktbil noen år frem i tid, blir fastsettelse av restverdi i praksis erfaringsstøttet gambling. Hvis det settes en restverdi som i ettertid viser seg å være for høy , vil den som skal selge bilen (forhandler som har gitt restverdigaranti eller leasingselskap) tape når bilen skal selges

En gjennomsnittsnordmann slipper ut ti tonn CO2 i året, sier Aaamaas. Rike forurenser mest 2012-rapporten viser at forbruket på transport utgjør omtrent 95 gram CO2 per krone, og klær omtrent. Hvor mange gram CO2 slipper bilen ut per kilometer, dersom den holder en fart på 60 km/h? vis fasit. Jeg finner skjæringspunktet mellom grafen og linjen x = 60 med kommandoen «Skjæring mellom to objekt». Se punktet (60, 149. 6). Bilen slipper ut ca. 150 g CO2 per km dersom den holder en fart på 60 km/h Så mye drivstoff bruker bilen din - egentlig Vi har testet forskjellen på faktisk og oppgitt forbruk. JENTESVAR: Fargen var viktigere enn drivstofforbruk da Salima Noormohamed (37) valgte sin. - Det er ikke riktig å sammenligne personkilometer-utslippet fra fly med hele utslippet fra en bil, CO2-utslipp. Ifølge rapporten er nemlig en slipper ut under 40 gram per kilometer,. Slik jeg tolker dette slipper et menneske som sover ut 0.013 kubikkmeter med CO2 per time og at en kubikkmeter CO2 veier 1.98 kg. så må du finne ut hvor mye tid man bruker på de ulike aktivitetene: Sove (8), hvile (4), jobbe (10), tungt arbeid (2). Mine timeforslag i parantes. Da får jeg beregnet ca 1,4 tonn CO2 utlipp i løpet av et år

Miljøvennlige biler: Disse slipper ut minst CO2

I engangsavgiften er det ulike CO2-satser basert på hvor mye ulike biler slipper ut. Satsene er senket i statsbudsjettet, samtidig som innslagspunktene for hvor mye CO2 bilene slipper ut for å betale en viss sats er økt. Aktuelt: Her er bilene det haster å kjøp Så mye koster (el)bilen deg per år 30 000 km. Det er valgt en avskrivningstid på henholdsvis 12, 8, 6 og 4 år, Denne avgiften er lik uansett kjørelengde, og blir derfor lavere pr. km ved høyere kjørelengder i våre eksempler. Forsikring- og dekk-kostnade Dersom man gjør sammenlikningen i Norge, hvor strømproduksjonen er 98 % fornybar, vil alltid elbilen komme bedre ut enn bensin- og dieselbilen. Produksjon av batterier krever mye energi og dette fører til at elbiler gjerne har høyere utslipp av CO2 ved produksjon enn konvensjonelle biler

Klimagassutslippet fra ulike reisemåter - Framtiden i våre

BilEn dieselgjerrig bil bruker ca. 0,5 liter diesel på mila. Fra Oslo til Trondheim er det 496 km landevei, og vi ser da at vi trenger ca 25 liter diesel. Altså vil en bil slippe ut 2.66 x 25 = 66 kg CO2. Dieselforbruket er ikke så avhengig av hvor mange som er i bilen, så man kan godt dele på CO2-utslippet. Resultat Gjennomgående kan det se ut som om DI (mer eller uten turbo) ligger høyere på Nox-utslipp. 500 Multiair har høyere utslipp av gassene enn Yetien min. En Aygo har mindre enn en tredjedel Nox-utslipp ifht. 500 Multiair. Likeledes slipper en LS600h en tredjedel av det en A8 4.2FSI gjør brenning av en liter bensin gir utslipp av 2,4 kg CO2, mens brenning av én liter diesel gir 2,6 kg CO2. med andre ord kan sesongens drivstofforbruk ganges med faktor 2,4 og 2,6 Co2 er Co2, enten den kommer fra et gasskraftverk, eller den kommer fra ei ku, eller den kommer fra oss mennesker hver gang vi puster ut. Co2 er en naturlig forekommende gass som går inn i klodens kretsløp, uansett hvilken kilde den kommer fra: en skitten fabrikk eller ditt eget åndedrett hver gang du puster ut

Takket være NRK vet du nå hvor mye CO2 du kutter når du (3 255 kg CO2/år), kutte en ferietur Å kutte 100 g storfekjøtt i uka innebærer CO2-kutt på 48 kg/person/år = 291 km med bil Hvor mye slipper en bil ut på et år? Dette spørsmålet avhenger av hva slags bil du har, og hvor mye du bruker den. Ifølge forsikringsselskapene er 16.000 kilometer i året en grei norm for hva en vanlig familiebil går i løpet av et år - mens 20-25.000 på ingen måte er unormalt

Video: 12 myter og fakta: Er elbilen egentlig miljøvennlig? - Tu

Ta klimatesten her - NRK Viten - Nyheter innen vitenskap

- Når vi bytter ut fossilbiler med elbiler, går utslippene i Norge ned, og de går ikke opp i andre land, sier Hoel til Faktisk.no. - Den korte forklaringen er at kvotemarkedet fungerer slik at det hvert år blir tildelt et antall kvoter, som gradvis trappes ned. En kvote er en rettighet til å slippe ut ett tonn CO₂ Livssyklusutslippet kalles well-to-wheel og er for 1 liter bensin 2,8 kg CO2-ekvivalenter, mens det for 1 liter diesel er 3,2 kg CO2-ekvivalenter. Tabellen nedenfor angir utslipp pr energienhet (venstre del) og utslipp pr kilometer for en beregnet typisk bil på I tillegg må man beregne hvor mye CO 2 som evt. slippes ut ved brenning. Det er vanlig at en bil etter 3-4 år har noe slitasje, som for eksempel små riper og mindre steinsprutskader. Dette er normal slitasje som ikke medfører påslag. Når det oppstår uenigheter av takseringen, skyldes det delte meninger om hva som defineres som unormal- og normal slitasje, i tillegg til hvor mye det koster å utbedre skaden Hvor lade-strømmen kommer fra, har mye å si på det Før du har passert 78.000 kilometer i Polestar 2, slipper du ut mer CO2 enn naboens elektriske biler tilbyr en vei mot.

Etterlyser ryddesjau: Vil vrake den gamle bilen din Tjener fett. Tesla er en av dem som ligger svært god an til å klare kravene, ettersom de ikke har en eneste bil i porteføljen som slipper ut CO2. De tjener derfor enorme beløp hvert eneste år ved å selge sine credits til andre bilprodusenter Engebretsen minner om at plug-in-hybrider som Toyota Prius plug-in, Opel Ampera, og Volvo V60 slipper ut under 50 gram per kilometer. - Så lavt kan man vanskelig komme med en vanlig bil. Problemet er jo at disse bilene er mye dyrere å produsere (to motorer osv.), sier NAF-eksperten sammenligne hvor mye CO2e du unngår med en bil slipper ut over et år. Kalkuleringene er basert på gjennomsnitt, en ny bil som kjører 13 000 km pr år med et snitt utslipp på 118 gram CO2 pr km. Hvis du vil vite mer kan du lese om det her Både Ola Elvestuen (V) og Civita-utreder Joakim Sandøy viser vei for hvordan vi kan få ned utslippene fra biler og landbruk. Men verden vil bry seg særlig med hva vi oppnår på utslippsområdet hvis vi bruker oljemilliarder de bare kan drømme om, til å subsidiere grønne løsninger, skriver redaktør Magne Lerø Se hvor mye du kan spare på den populære ladbare hybriden Romlig plass, S-AWC 4WD, 7 år/140.000 km nybilgaranti og elbilkjøring uten rekkeviddeangst; Det er ikke rart at Mitsubishi Outlander PHEV er Norges mest solgte ladbare hybrid

Testen viser også som tidligere målinger at diesel personbiler Euro 6 sliter med å oppfylle avgasskravene når de kjøres i en testsyklus som tilsvarer virkelig trafikk. Ved 23 °C slipper bilene ut om lag fire ganger så mye NOx sammenliknet med hva som er tillatt i typegodkjenningen. I kulde er utslippene 10 ganger høyere Det er selvfølgelig ingen god investering å kjøpe en E-klasse Coupé. En ferdigutstyrt bil til 883 700 kroner kommer til å tape seg mye i verdi - testbilen har ekstrautstyr for 160 800 kroner. Nå mistenker vi at det ikke er så viktig for potensielle kjøpere, men det er greit å få det sagt. 350 CDI slipper ut 179 gram CO2 pr. kilometer Vel; hvis vi tar utgangspunkt i min bil, en ganske miljøvennlig dieselbil som slipper ut (Co2) 133 gram/km. På 15 km (tur/retur) slipper den ut 1995 gram, eller 1,995 kilo, eller 0,001995 tonn. Hvis de andre 500.000 er som meg slipper de altså ut 0,001995 ganger 500 000 (ganger 100 dager) som er 99.750 tonn

Co2-utslipp bil ABC Nyhete

Hvor stort er CO2-utslippet per kilometer da? Bilen kjører i 80 km/h i en halv time. d) Hvor mye CO2 slipper bilen ut i løpet av denne halvtimen? Oppgave 8.323 (Eksamen V-2012) Funksjonen gitt. Skal du ned på oppgitt forbruk på 0,2 liter pr mil, må du som på alle andre plug-in hybrider selvfølgelig putte nokså mye lading inn i regnestykket. Spørsmålet er samtidig om det bryr deg. Kjøper du en bil i denne klassen, er det neppe en deal-breaker om den bruker 0,5 eller 0,9 liter pr mil På nettstedet smartepenger.no kan man regne ut hvor mye det koster deg å eie bil selv. Min gamle bil ville med samme kjørelengde som jeg nå har, kostet meg kr 50.655,- i året. I praksis ville det nok vært mer, fordi jeg sannsynligvis ville brukt bilen mer. Det er en ekstra terskel å måtte bestille bil hver gang jeg trenger det - og for min del er det helt greit, med tanke på miljøet

Hvor mye forurenser en bil ? - Bellona

- Bor du tre kilometer fra jobben din koster det deg rundt 150 kroner å kjøre til og fra jobb. Sykler du sparer du pengene, og du får deg også en god treningsøkt. Dermed slipper du å betale for treningsstudioet også, sier Sandmæl. Det betyr at du kan spare over 3.000 kroner i måneden ved å la bilen stå hjemme, eller 36.000 i året Og nesten alle bilavgiftene er koblet til hvor mye CO2 slipper kjøretøyet ut. I en ny rapport har Lasse Fridstrøm, forsker ved Transportøkonomisk Institutt, beregnet prisen på disse utslippene: Rundt 12.000 kroner pr tonn CO2. Alle veier fører til CO2 Målet er 85 gram CO2 pr kjørte kilometer innen år 2020. 2. Hestekraftavgiften skal utfases slik at det i teorien blir det samme om en bil har 100 eller 200 hestekrefter, dersom de slipper ut like mye CO2. 3. Vektavgiften skal reduseres, og kommer til å spille en langt mindre rolle. Men det ligger ikke inne en forpliktelse om å ta den helt. Dårligst an ligger Jaguar Land Rover (JLR), som med et gjennomsnittlig CO2-utslipp på 159,5 gram pr. kilometer, ifølge Jato Dynamics ligger milevis over kravet på 95 gram. Nå er det riktignok en rekke regler, regnemåter, fradrag og unntak som gjør at 95-kravet ikke er absolutt, samtidig som det varierer fra produsent til produsent avhengig av blant annet volum

I Norge er kjøpsavgiften (engangsavgiften) knyttet til hvor mye CO2 bilen slipper ut. Dermed vil høyere utslippstall bety økte avgifter på en rekke bilmodeller - også biler som allerede er bestilt. Fra 1. januar 2019 skal alle nye biler typegodkjennes og avgiftsberegnes (engangsavgift) etter WLTP En bil som kjører 1200 mil per år og bruker 0.8 L bensin per mil slipper ut ca 2.2 tonn CO 2 per år eller ca. 184 g CO 2 per kilometer bilen kjører. Man kan gjøre et tilsvarende regneeksempel for en bil som bruker diesel som drivstoff. En dieselbil bruker noe mindre mindre drivstoff e.g. 0.65 L per mil, og ant Ulike varmekilder slipper ut ulik mengde CO2e per kWh. Du som fortsatt varmer boligen med olje kommer dårligst ut. Mat: Kalkulatoren antar at dine matvaren er som gjennomsnittsnordmannen. Forbruk: Hvor mye du tjener gir et estimat på hvor store klimagassutslipp du har i forbindelse med forbruk av varer og tjenester Avgift på eie av bil har sunket fra 11,7 milliarder i 2013 til 9,8 i 2019, mens veibruksavgiften har sunket med 2,5 milliarder i samme periode. Co2-avgiften, derimot, har steget med 1 milliard. - Det ingen tvil om at den sittende regjeringen har redusert avgiftstrykket for de fleste bileiere og bilister, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) Karbondioksid (CO2) er en livsnødvendig gass i atmosfæren som inngår i karbonkretsløpet. Menneskeskapte utslipp fører til en økning av CO2 i atmosfæren, noe som forsterker drivhuseffekten og fører til klimaendringer på jorden. For å stanse klimaendringene må menneskeskapte CO2-utslipp reduseres kraftig

Hvor mye CO2 slippes ut når vi flyr - om Verden og Oss som

Hvor mye strøm man får avhenger av hvor i landet solcelleanlegget er plassert, systemløsning, slipper ikke ut CO2 i løpet av driftsårene. Selv om indirekte utslipp av CO2 skjer under andre faser av Prinsippet bak tynnfilmteknologi er å deponere meget tynne lag av solceller på et substrat og siden bygge en modul ut fra dette Karbondioksid er en kjemisk forbindelse. Den er viktig for klimaet på Jorden og for grønne planter. Den kjemiske formelen er CO2. Ved romtemperatur er karbondioksid en fargeløs gass med svak syrlig lukt og smak. Under -57 grader celsius (°C) kondenserer gassen til en væske som ved -78 °C fryser til et fast stoff, kalt tørris Hei, har litt problemer med å lage en ligning. det jeg vil ha med i den er dette. en vanlig bil slipper i gjenomsnitt ut 150 gram co2 per kilometer en hybridbil bare 100 gram co2 per kilometer (2/3) hybrid bilen og den vanlig bilen skal kjøre 61 km, hybridbilen bruker 0.45 liter bensin per mil den vanlige bilen bruker 1.2 liter bensin per mil Karbondioksid er en kjemisk forbindelse av karbon og oksygen med kjemisk formel CO 2, den er en ikke-brennbar, sur og fargeløs gass med en svak syrlig lukt og smak. Den løser seg lett opp i vann, hvor den også forekommer ofte, for eksempel i det som i dagligtale kalles kullsyre i leskedrikker, men som er en uriktig betegnelse.Med metalloksider eller hydroksid, kan karbondioksid danne to.

En menneskelig motor slipper ut 1000 gram Co2 i løpet av et døgn og yter i gjennomsnitt 80 W. e) Bruk dette til å regne ut hvor mye Co2 et menneske vil slippe ut per km hvis det tråkker rundt på en sykkel som bruker 10 Wh/km. Hvis vi har en bensinbil vil hver mil koste oss omtrent 15 kroner i drivstoff. (1 liter per mil) Målet er 85 gram CO2 pr kjørte kilometer innen år 2020. 2. Hestekraftavgiften skal utfases slik at det i teorien blir det samme om en bil har 100 eller 200 hestekrefter, dersom de slipper ut. Skriv inn registreringsnummer og sjekk informasjon om blant annet frist for EU-kontroll, kilometerstand, utslippsinformasjon, motor, vekt og dekk Et dekk som har 20 % for lite luft, kan kjøre inntil 20 % kortere. Dette betyr med andre ord et tap på 8 000 km regnet ut ifra en potensiell kjørelengde på 40 000 km. • DRIVSTOFFORBRUK OG CO2-UTSLIPP Lavt dekktrykk øker både drivstofforbruket og CO2-utslippene Hvor vil Sp egentlig kutte utslippene, undrer SV, etter at Sp stemte mot forslag om CO2-merking av flyreiser

Hvor klimavennlige er elbiler? Norsk elbilforenin

jeg har en 1990 modell Passat 2.0 med innspøytning og katalysator som har rullet 333' km. Ved EU-kontroll ble den ikke godkjent da CO2 nivå ble målt til 1.30. Denne skal ikke overstige 0.5. Er det noen sakkyndig her som kan hjelpe meg å svare på hva som er mest sannsynlig årsak til dette CO2-nivå Som eksempel for en bensinmotor, kan du si det er forholdet mellom bensineffekt inn, akseleffekt ut, forteller Hulbach. Virkningsgraden fra en elmotor ligger på nesten 90 prosent, mens på biler med forbrenningsmotor er denne helt nede i 30 - 40 prosent. Det vil si at elbilene nyttiggjør tilført effekt på en mye bedre måte I USA markedsføres nøyaktig samme bil med en rekkevidde på 442 kilometer etter EPA-standarden. En Nissan LEAF 2017-modell med 30 kWh-batteri oppgis å ha en rekkevidde på 250 kilometer. Etter EPA-standarden har bilen en rekkevidde på 172 kilometer

Dieselbiler slipper ut mest CO2 - Tu

Slipper ut mer enn A2. Det snakkes stadig om hvor mye mer avanserte bilene er blitt de siste årene og hvordan forbruket og utslippet har krympet. Husk da at A1 slipper ut 25 prosent mer CO2 enn A2 gjorde for ti år siden Beregninger fra 2012 viser at en ny bil til 370.000 kroner koster deg 90.000 kroner i året, eller 7500 kroner i måneden, dersom du kjører 15.000 kilometer i året. Beregningene er gjort av Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV). Det er over dobbelt så mye som den summen som betales i skatt til å dekke tilsvarende firmabil

Det viser en ny undersøgelse. Hver dansker slipper i gennemsnit 12 ton CO2 i atmosfæren, halvdelen kommer fra el, varme og transport alene. Til gengæld er vi parate til at gøre noget ved det. Vi danskere er slet ikke klar over, hvor meget CO2 vi hver især slipper ud i atmosfæren Biler, der kører under 13 km pr liter vil mere end hver. Skal importere en Tahoe 2007-8 mod, skal kalkulere avgifter men trenger opplysninger om hvor mye Tahoen slipper ut av Co2 i g/km og utslipp av Nox i mg/km. Eller hvor finner jeg slik informasjon Hvis vi slipper en stein fra stor høyde, vil den de første sekundene akselerere med en fart nær tyngdeakselerasjonen, som her på jorden er 9,81 m/s2. Med andre ord vil steinen etter 1 sekunds fritt fall grovt sagt nå en fart på 9,8 m/s (cirka 35 km/t) og etter to sekunder 19,6 m/s (cirka 70 km/t) Ved -10°C må man i gjennomsnitt kjøre hele 7 kilometer. før batteriet i det hele tatt begynner å lade. Betydelig lading krever lange turer. MultiCharger 1205 Flex. Ved å bruke en fastmontert batterilader sikrer du at batteriet alltid er fulladet og klart til å starte bilen, uavhengig av temperatur

Bilen er klasseledende på effektivitet, og slipper kun ut 88 gram CO2 per kilometer. Velg mellom de ulike kjøremodusene Eco og Sport, som gir en miljøvennlig og motorteknisk avansert opplevelse i en og samme bil. God plass til alt du trenger. Nyt det romslige interiøret i Kia Niro plug-in hybrid Den høye bilkostnaden ved en 3-årig eiertid er et argument mot privatleasing av bil. Du mister muligheten til optimal eiertid. Dyrt å kjøre for mye: Leiekontrakten inkluderer en fastsatt kjørelengde - gjerne 15.000 kilometer pr år På verdensbasis slipper hvert fat produsert olje i snitt ut 17 kilo CO 2. Før: Her er et mål på hvor mye CO2 som slippes ut per fat internasjonalt, i snitt. Gina Krog skal kobles til Johan Sverdrup med en 62 km lang kraftkabel. Men hvor kommer kraften fra IEA ga nylig ut en statusrapport som viser at utviklingen innen vind- og solenergi går bra, men at man ligger langt bak skjema når det gjelder CCS. Å produsere mer elektrisitet fra fornybar energi er veldig bra, men det alene vil ikke være nok. Vi er nødt til å fange og lagre CO 2 i mye Det er kanskje ikke fullt så enkelt å spore teknologiske endringer på lastebiler som det er hos personbiler. På 20 år har de tilsynelatende ikke forandret seg mye. Men la deg ikke lure: Under skallet har lastebilene blitt teknologibomber som overgår de fleste andre kjøretøy

Hvert år «slipper du ut» 5,7 tonn CO2 - V

Det vil si at sykler du 3 km til jobb hver dag sparer du samfunnet for mer enn 150kr daglig.Bare selve produksjonen av en bil tilsvarer en stor andel på vår (1.) klimakvote. 10 Livsløpsutslippet fra produksjonen av for eksempel en Mercedes S350 (bensin) er 406 kg CO2-ekvivalenter. En kort busstur i byen slipper ut 103 gram CO2-ekvivalenter. mye energi. Håvågs regnestykke er som følger: - I snitt kjører hver diesel per - sonbil 42,5 km og bruker 2,8 liter pr. dag. Det tilsvarer 2,3 kg diesel pr. dag. 30 tonn diesel pr. dag på store cruiseskip i havn, tilsvarer altså 13.043 dieselbiler pr. dag, forklarer han. En annen sammenligning som gjerne brukes er at et cruise Det store 78 kWh-batteriet har en estimert rekkevidde på over 400 km* så du slipper å lade så ofte. Når du leier eller kjøper en bil, din og andre forhold som utetemperatur, vær, vind, topografi og veier. Andre faktorer som påvirker rekkevidden, er hvor mye strøm du bruker til oppvarming og kjøling av bilen

CO2-utslipp pr vogn-km Det var en klar nedgang i transportarbeidet fra 1980 til 1995 hvor transportarbeidet var på det laveste. I perioden 1995 til 2000 økte transportarbeidet med om lag 15 prosent, deretter har det vært en liten nedgang i transportarbeide Hvor mye slipper en gjennomsnittlig bil ut pr. km, tilsvarende for en buss evt. tog, reisens avstand, mv Ekstern jury foretar vurdering av arbeidet basert på elevens rapportering • Vertikalaksen forteller oss hvor mye CO₂ som slippes ut per kilometer i gjennomsnitt over levetiden til bilen • Powertrain = CO2-bidrag fra produksjon av bilens drivlinje (det hevdes at en drivlinje til en fossilbil har cirka 2500 deler mens drivlinjen til en elbil har cirka 250 Ladetiden til en elektrisk bil avhenger av størrelsen på batteriet og ladehastigheten til laderen man benytter. Her er noen eksempler på hvor mye rekkevidde du får etter en times lading med de ulike ladetypene. Stikkontakt hjemme: ca. 15 km rekkevidde per time. Ford ladeboks / semihurtiglader (AC): ca. 63 km rekkevidde per time (3 fase V40 er overraskende lite kantete til å være en Volvo-stasjonsvogn, det går da også litt ut over plassen. Volvo ga den en ansiktsløftning i 2001. Da skjedde det også mye under skallet, men ikke nok til at bilen klarte å holde tritt med stadig mer påkostete konkurrenter. Da bilen takket for seg i 2004, var den solid frakjørt av de fleste

Hvor mye er egentlig 700 kg CO2? En gjennomsnittlig norsk bil forurenser 159 gram CO2 per kilometer, så ved å ombruke en eneste datamaskin tilsvarer det ca 4 400 kjørte kilometer. Med andre ord en tur fra Mo i Rana til Lisboa i Portugal En tradisjonell bensin- eller dieselbil i mellomklassen, med et moderat CO2-utslipp på 120 gram per kilometer, kan ha en engangsavgift på mellom 80 000 til 100 000 kroner (avhengig av egenvekt). Momsen på tilsvarende bil kan eksempelvis utgjøre rundt 60 000 kroner (avhengig av listepris) En taxitur har en startpris på 50 kr. Det koster i tillegg 20 kr for hver kilometer. a) Hvor mye koster det å kjøre 0 km? b) Hvor mye koster det å kjøre 1 km? c) Hvor mye koster det å kjøre 5 km? d) Fyll ut tabellen under e) Tegn koordinatsystemet som viser sammenhengen mellom pris og antall kilometer for hånd Når du står stille, for eksempel ved et rødt lys, er forbrenningsmotoren avslått, og bilen slipper ikke ut noen avgasser. Når du begynner å rulle igjen er det den elektriske motoren som drar i gang, og prosessen repeteres. Resultatet er en radikalt forbedret drivstofføkonomi, reduserte utslipp og en svært stillegående bil Som en bonus kan bilen kjøres i firehjulsdrevet modus, men under optimale forhold slipper den nå ikke ut mer enn 99 gram CO2 og forbruker beskjedne 0,38 liter per mil. Slike hyggelige utslippstall liker finansministeren så godt at han like gjerne gir en avgiftsrabatt som betaler for hele hybridløsningen og firehjulstrekket

 • Motorcykel 125cc.
 • Eggstokk smerter.
 • Forsterket rehabilitering aker.
 • Køyeseng junior.
 • Glade jul på tysk.
 • Schwimmbad büdelsdorf.
 • Øyenskyggepalett.
 • Åhléns heminredning.
 • Sikre perioder.
 • Aleris paradis, stavanger.
 • Mondkalender garten 2017 pdf.
 • Klage på hull i veien.
 • Highlands title.
 • Kenya nairobi nyheter.
 • Lenormand anker herz.
 • Vrak narvik.
 • Høgskolen i sørøst norge canvas.
 • Konsekvensetikk utilitarisme.
 • Fares fares caroline fares.
 • Weihnachten facebook.
 • Arne scheie kommenterer.
 • Haus kaufen oberösterreich günstig.
 • Når legger norwegian ut billetter 2017.
 • Malmö ff trupp.
 • Antivirus windows 10 test.
 • Vegetar matvarer.
 • Tv aksjonen 2017 kommuneoversikt.
 • A post b post.
 • Portugal norge u21.
 • Alle unter einem dach 2017.
 • Jaspis.
 • Lausitz wetter cottbus.
 • Hesten til albert og herbert.
 • Suzuki bandit 600 gebraucht.
 • Jon hamm imdb.
 • Fjord1 mobil.
 • Hva gjør du i fritida.
 • Tv2 farmen kjendis 2017.
 • In einem wilden land stream.
 • Gratis vareprøver mat.
 • Campylobacter smittemåte.