Home

Komma ved oppramsing

Kontakt: Komma ved oppramsing

 1. Komma ved oppramsing. Kontakt oss; Nødvendig programvare; Rettighete
 2. Komma ved opremsninger (K7) Når ting er forbundet med andre ord i en liste eller en opremsning, skal du sætte komma imellem dem. Når du har steder, hvor der kunne have stået og, eller eller men imellem, sætter du et komma
 3. utt og sekund brukes punktum. Ved tidels og hundredels sekund brukes komma. Kupper'n gikk på 7.37,8 (sju
 4. 8 Oppramsing. Oppramsing er to eller flere komma­separerte ord eller fraser.. Oppramsing egner seg vanligvis bedre enn lister der leseren allerede er engasjert, og når ordene i seg selv ikke er det viktigste - for eksempel i romaner, der punkt­lister eller nummererte lister for­styrrer flyten til leseren.. Oppramsing kan i stedet for lister også brukes i kontrakter og lisenser for å.

Søk etter: Innfyllingsoppgave - komma ved oppramsinger og adjektiver. Nettkurs Stolt drevet av WordPress Stolt drevet av WordPres I en slik tekst bør også bruken av komma være korrekt. Her er de viktigste kommareglene: Vi bruker komma ved oppramsing: Jeg er interessert i jakt, fiske, friluftsliv og fotball. Det skal alltid være komma foran men: Jeg er uerfaren, men svært motivert. Det skal være komma mellom helsetninger: Det var en fin dag, og sola skinte fra skyfri. Komma ved oppramsing. Når du skal ramse opp flere ting, så bruker du komma. Eksempel: Jeg elsker å spise kaker, godteri og pizza. Mohamed dro til Stavanger, Danmark og Sverige på samme dag. Vi liker å spille på trommer, piano og fløyte. Håper dette innlegget var lærerikt for dere. Under ser dere noen oppgaver. Test dere selv! Lykke ti Komma mellom ledd i oppregning dersom det ikke står noen konjunksjon. Berit, Else, Gerd og Marit. Komma etter anførselstegnet ved ordrett sitat og gjengivelse av utsagn når ytringssetningen kommer etter det siterte «Jeg kommer på fredag», sa han. Ikke komma etter anførselstegnet når sitatet slutter med et spørsmålstegn eller utropsteg Komma mellom ledd i oppramsing dersom det ikke står konjunksjon: Markus, Matteus, Lukas og Johannes; Komma etter anførselstegnet ved ordrett sitat og gjengivelse av utsagn når ytringssetningen kommer etter det siterte: «Jeg skal snakke med henne senere», sa Ida. Bruk i tal

Komma ved opremsninger (K7) Bedre Dans

Komma ved leddsetninger. Den 14. februar, 2017 17. februar, 2019 av TEN på Rettskriving. En leddsetning er en setning som ikke gir mening når den står alene. Leddsetninger innledes med subjunksjoner (at, fordi, hvis, når osv.) Eksempler 7. Komma mellom ledd i oppregning, dersom det ikke står noen konjunksjon. Konjunksjoner: og, eller, for, men, så Erik, Turid, Else og Kari Det skal ikke være komma før «og» eller «samt», når dette står foran det siste leddet i en oppramsing. 8. Komma foran anførende setninger (sa hun, mente han, ifølge presten, påsto Hanne osv.

Takk for henvendelsen. Hvorvidt det skal være komma mellom to adjektiver, avhenger av om de to adjektivene er sideordnet eller ikke. Dersom du kan erstatte kommaet med «og», er de å betrakte som sideordnet. Eksempel: En stor, sterk mann / En stor og sterk mann. Dersom adjektivene ikke er sideordnet, skal det ikke være komma, som f.eks. Ved oppramsing. Aldri komma. For det første kan det godt stå komma foran that, hvis that fungerer som et demonstrativt pronome Man skal jo ikke bruke komma før og ved oppramsing, men kan man bruke det rett før og i andre sammenhenger, eller brude det helst . Likevel er komma et av de minst påaktede tegnene i norsk språk

Komma ved oppramsing Hvis man har en rekke elementer vil det være komma foran alle bortsett fra det siste. For eksempel: Vi skal jobbe både 12., 13., 16. og 17. april. De tok med seg kniver, gafler, kopper og vin til festen. Hvor man ikke bruker komma Noe jeg ofte ser er at studenter liker å bruke komma veldig tidlig Min bror og jeg har kranglet litt om kommabruk ved og. Jeg mener at det ikke skal være komma før og, mens han insisterer på det motsatte. Hva er riktig og hva er galt? Svar. Noen ganger skal det være komma før og, andre ganger ikke. La oss se på de viktigste tilfellene. [1] Komma før og 1. mellom sideordnede setninger a) mellom helsetninge Komma ved oppramsing. Sverre, Else, Thor og Mikael drog hyttetur til Sjusjøen. Han skrev opp alle datoene for høstens samlinger: Den 1., 8., 17. og 28. november. Unntaket er når du bruker og eller samt. I følge kommareglene skal det ikke være komma i disse tilfellene. De gikk i følge, både Ole og Kathrine, Nora og Joachim samt Jørgen Vi bruker komma ved oppramsing. Mellom de to siste ordene i oppramsingen skal det ikke være komma, men ordet og. Om Ord for alt 5-7. Om forfatterne. Nødvendig programvare. Kontakt oss. Rettigheter. Sist oppdatert: 27.06.200

Bruk kolon berre dersom det òg ville ha vore kolon i ei vanleg oppramsing utan punktliste. Forbokstaven skal vere stor berre dersom punktet inneheld ei heil setning (eller fleire). Sjå døma nedanfor. 1 Her skal du føre. nettoinntekt ved utleige av bustad; nettoinntekt ved utleige av tomt; 2 Du skal føre opp desse inntektene Komma ved oppramsing (altså utan og), apposisjonar, innskot og i alle høve etter innskoten relativ undersetning. Når den innskotne relative undersetninga er naudsynt for innhaldet, set ein ikkje komma føre henne. Når undersetninga kjem føre hovudsetninga, skal det vera komma Kolon er et skrifttegn, hovedsakelig brukt for å innlede et direkte sitat eller utsagn og for å innlede en oppramsing eller presisering. Kolon skrives som :.. For å si det med Ibsen: «Evig eies kun det tabte.» Klærne var i mange farger: rød, grønn, gul og blå. Ordet «kolon» kommer fra latin colon (flertall cola) og gresk κῶλον, med betydning «lem, medlem»

Vi bruker komma ved oppramsing. Eks: I vinterferien kjøpte jeg nye ski, staver og sko. Jeg leker mest med Anne, Pål ,Ali og Zara. Jeg liker å være med venner, gå på kino, spille fotball og sykle. Vi bruker komma foran men. Eks: Jeg elsker å spise is, men ikke når det er kaldt ute. Brore I ein slik tekst bør bruken av komma òg vere korrekt. Her er dei viktigaste kommareglane: Vi bruker komma ved oppramsing: Eg er interessert i jakt, fiske, friluftsliv og fotball. Det skal alltid vere komma framfor men: Eg er uerfaren, men svært motivert. Det skal vere komma mellom heilsetningar: Det var ein fin dag, og sola skein frå skyfri. Komma ved oppramsing Husk at man ikke skal ha komma foran og på slutten av oppramsingen Eksempler: Hammer, sag, målestokk og materialer lå klart til bruk. Adam og Eva. Komma etter en innskutt setning som begynner med hvor og der eller som Vi setter komma selv om som ikke brukes Sæt komma ved sætningsdele, der udtrykker kontrast. Eksempler: Some say the world will end in ice, not fire. The players were nervous, yet optimistic. The puppies were cute, but very messy. Nogle gange udelades kontrast-komma før but. Det er dog altid korrekt at sætte det. 7. For at undgå misforståelser Brug komma for at undgå. Normalt er lønnsforhandlinger på våren, april/mai. Siden hovedforhandlingene for de store organisasjonene er da, har de fleste arbeidsgivere også forhandlinger da. Siden du er nyansatt, ville jeg si at det ville være på sin plass med lønnsforhandlinger etter ca 6 måneder. Siden du ikke har hatt e..

Kommaregler - de vanligste kommafeilene

Komma ved opremsning og punktopstilling. Hvis vi kigger helt generelt på kommareglerne for opremsning, også kaldt opremsningskomma, gælder: Der sættes komma (opremsningskomma) mellem sideordnede led som ikke er forbundet med konjunktion. I praksis vil det sige at der sættes komma hvor der kunne have stået et og, et men eller et eller Komma ved opremsninger Man sætter komma mellem ord i opremsninger: Peter bought a new dog, a cat and a fluffy hamster. Dette gølder også, når adjektiver står efter hinanden: The coutry has large social, political and economic problems. Send med mail Blog om dette Jeg tror også at man kan bli gravid i klimakteriet, men hadde jeg vært deg, så hadde jeg tatt en tur til legen for test/sjekk. En graviditetstest kan være positiv ca 14 dager etter befruktning. Takk for svar. Jeg ble evt. befruktet for 16 dgr siden - og skal høre med legen om jeg kan levere en ur..

Lister og oppramsing Stilmanual Retel

Innfyllingsoppgave - komma ved oppramsinger og adjektiver

Komma ved bisætninger Man sætter normalt ikke komma før en bisætning En typisk sætning består af en hovedsætning og en bisætning. Bisætningen er kendetegnet ved, at den indledes med en underordnende konjunktion, og at den ikke kan stå alene uden hovedsætningen Oppramsing Når Matteus skal slå an tonen for det nye testamentet, Tweet Via mail Skriv ut Nå skal jeg komme i gang med bibellesinga for alvor! løftet som Gud hadde gitt i 1 Mos 12. I Abraham skulle alle jordens slekter velsignes. Og det er dette som skjer nå, ved at Jesus kommer til verden for å frelse menneskene Begynn med et sitat, dikt eller en morsom opplevelse eller egenskap ved dagens æresgjest som du kan bygge talen videre på, framfor «kjære konfirmant, i dag er det en stor dag». Talen blir også bedre om du har en bærende idé framfor en oppramsing av livet fra fødsel til i dag, som «5 grunner til at du er vår favorittkonfirmant» eller «3 ting som er viktig å ha med seg i livet» Du har søgt efter: komma ved opremsning. Hjælp til søgning | Se hvad du søger i. KorpusDK. BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning. Råd og regle Komma hjælper os altså med at forstå indholdet i sætninger. Følg de 4 vigtigste regler Med fire regler kan du sætte langt de fleste kommaer rigtigt. Vi har udeladt de sværeste og mest indviklede kommaregler, som kun gælder i særlige tilfælde, og kun hvis man sætter startkomma. 1. Komma ved ledsætninge

Ifølge de gamle, grammatiske, kommaregler, skal der komma hvor jeg har markeret. Uanset om du udelader subjektet eller ej. Du kan stadig trygt sætte komma, som du altid har gjort, jf. de gamle kommaregler. Dog er der valgfrit startkomma ved ledsætninger, så rent faktisk kan ovenstående sætninger skrives uden komma overhovedet Det moderne komma blev først benyttet af typografen Aldus Manutius (født i 1450 i Sermoneta ved Rom, død i februar 1515 i Venedig), og kaldes iblandt halvcirkulært komma. Komma i en retssag. I 1916 blev den irske separatist Roger Casement dømt til døden for landsforræderi og henrettet ved hængning Ved å bruke Komma rundt en klausul Beskrivelsene i en setning kan være lengre enn ett ord. Du kan ha et subjekt-verb uttrykk (som grammatikere kaller en klausul) eller et verb form (i tekniske termer, et partisipp). Uansett hva de heter, I engelsk disse lengre beskrivelser følge en e Standardbruken av kunstig koma bør derfor endres, sier Thomas Strøm, som er klinisk førsteamanuensis i anestesiologi ved Syddansk Universitet og som står bak de nye resultatene. En rekke skader. Når pasienter legges i kunstig koma, er det ikke bare hjernen som bedøves, men hele kroppen. Det fører til mange følgeskader Er komma ved tiltale på vei ut? Skilpaddas flisespikker

Tankestrek ved direkte tale. Tankestrek kan brukes for å markere direkte tale. I så fall skal det se slik ut: - Du må nok vaske opp etter middagen, sa far til Per. - Jeg lager gjerne middag, sa Per, - men da får du rydde opp De to slags komma supplerer hinanden; så for at kunne sætte komma korrekt skal du kende reglerne for dem begge. Først betydningskommaet - det er det mindst komplicerede, og her er der slet ingen tvivl: Alt er ved det gamle. 1 Betydningskomma. Betydningskomma skal sættes i disse 4 tilfælde: 1.1 Ved opremsninger: Både hund, kat og kanariefugl Bytte ut komma med punktum. by Ketil Melhus on august 12, 2013 with Ingen kommentarer. Bytte ut et tegn med et annet. Hvis vi mottar data fra et system som bruker komma i stedet for punktum i tallene, kan vi bruke funksjonene Bytt.Ut og Verdi for å bytte til tall som Excel forstår seg på Der sættes komma i opremsninger. Han købte sild, ost og mælk. Der sættes komma ved selvstændige sætningsdele (forklarende og præciserende tilføjelser) Endelig nåede vi frem, trætte og glade. Peter Nielsen, anfører for FCK, lover sejr i returkampen. Peter Nielsen, der er anfører for FCK, lover sejr i returkampen

Koma kan skyldes en hel rekke ting som påvirker hjernen, fra fysiske skader av hodet og av hjernen, til hjerneslag, infeksjoner, forgiftninger eller påvirkning av medikamenter eller rusmidler.Når en person mister bevisstheten, så er det en medisinsk nødsituasjon, og umiddelbar helsehjelp er nødvendig for å bevare kroppens og hjernens funksjon Når en syk person legges i respirator, blir han normalt holdt i kunstig koma. Men den praksisen bør legene kanskje endre. For hvis pasienter i respirator i stedet holdes våkne, gir det færre dager i respiratoren og kortere tid på intensivavdelingen Ved slike sitat skal det alltid være stor bokstav etter kolonet, Det skal brukes komma og ikke kolon når en oppramsing starter med f.eks, dvs eller nemlig: Mange land har monarki, f.eks Norge, Sverige og Danmark. I punktoppstillinger brukes kolon på samme måte som i sammenhengende tekst Slekten: Sagaene starter som regel med oppramsing av hovedpersonenes slekt. Dette vitner om at slekten (ætten) var viktig i det norrøne samfunnet. Samfunnet: Tegner bilde av et urolig og voldelig samfunn. Handler ofte om strid og konflikter. Det norrøne samfunnet hadde ikke politi eller annen ordensmakt - skjer det et drap, er det slektens plikt å skape balanse ved å straffe eller kreve. Komma ved selvstændige sætningsdele. Her ser du facit for kommaøvelserne: Øvelse 1: Den tykke humlebi fløj(,) brummende og slingrende(,) gennem stuen. Øvelse 2: Han klarede(,) ikke overraskende(,) sine eksamener. Øvelse 3: Så fandt hun(,) omsider(,) vej til slottets parkeringsplads

Så: Det skal være komma i setningen Gratulerer med dagen, Ola. Ifølge Språkrådets Aksel Mehlum (som har bursdag i dag) skal komma brukes ved svarord eller tiltaleord med en viss selvstendighet. F.eks. Hei, Anne. LES OGSÅ: Slik tar du bedre 17. mai-bilder. Del. Flere saker. I samarbeid med Joker Etterkrigstiden frem til midt i 1960-årene var husmor-epoken i norsk historie. Folk giftet seg tidlig, og det var flere hjemmeværende husmødre enn noen gang. Med unntak av en liten, men arbeidsom feministisk opposisjon, var det bred enighet om at samfunnet skulle bygges på kjernefamilien, hvor mannen hadde lønnsarbeid mens kona arbeidet hjemme Et langsiktig mål bør være å komme opp i 30-45 minutter per treningsøkt. Ikke øk lengden på turen din mer enn 1 minutt per 2. til 3. økt. Noen ganger føler du kanskje at du klarer mye mer, men det er bedre å bygge seg opp sakte, enn å springe seg på en skikkelig smell Søknad skal komme fra pasientens fastlege / lege ved fastlegens kontor eller fra en lege ved en tverrfaglig smerteklinikk ved: Søknader om legemidler i ATC-gruppe N02A og R05DA04 Døgndose inntil (≤) 100 mg orale morfinekvivalente

Du vælger selv om du vil lære at sætte komma med eller uden startkomma. Og ja, denne tekst er kommateret korrekt. Vi har sat komma i overensstemmelse med de anbefalede kommaregler. Både denne side og selve kurset anvender cookies til statistik og til at huske hvor du er kommet til. Du accepterer cookies ved at læse videre eller ved at tage. Side 2- Er komma ved tiltale på vei ut? Skilpaddas flisespikker

I forkant av Norsk Litteraturfestival på Lillehammer arrangerer vi igjen Komma, visningsarena for litteratur i samarbeid med blant andre festivalen og Kulturtanken.. Nytt i år er at programmet er doblet. Under årets Komma kan du få med deg fullvisning av 7 produksjoner, scenesamtaler, debatt, to runder med semikolon og mye mer. Fjorårets billetter forsvant i løpet av få uker, så hold. Lær definisjonen av komme ved. Sjekk uttalen, synonymer og grammatikk. Bla gjennom brukseksemplene komme ved i den store norsk bokmål samlingen Ved mistanke om hypoglykemi hos komatøs pasient gis snarest glukose iv. hvis ikke blodsukkeret kan bestemmes straks på stedet. Våken pasient som kan spise: Mål blodsukker hyppig, spesielt i starten for å oppdage hypoglykemi (etter behov: Hvert 5-15 min til stabilt, deretter hvert 30-60 minutt) Bogart Bull-serien av Øistein Borge. 649 likes. På denne siden finner du info om Øistein Borges kritikerroste krimserie om etterforsker Bogart Bull

Kontakt: Komma

Når setter man komma? - lindeberg9

Godt språk: Kan du komma? - Apelan

 • Lustige couch bilder.
 • Phil mickelson putter.
 • Haz anzeigen immobilien.
 • Ibc container 640 liter.
 • Trekking mit hund.
 • Dichter aus leipzig.
 • Wellness herne.
 • Fuglemater jernia.
 • Live tv unibet.
 • Welsh corgi valp.
 • Ocd symptomer barn.
 • Kreftforeningen chat.
 • Motorcykel 125cc.
 • Dovre rock 350 wb.
 • Homofiles kamp for rettigheter.
 • Hva betyr drømmer om kjærlighet.
 • Fügen aktivitäten.
 • Nerve i klem fot.
 • Hodeomkrets voksen.
 • Pll staffel 7 spoiler folge 20.
 • Muttizettel kino ausdrucken.
 • Plante tulipaner i potte.
 • Colt 1873.
 • Vei fart tid naturfag.
 • Sustainable definition.
 • Speeddating in dresden.
 • Hege storhaug nobel.
 • Oppvarming av vann til basseng.
 • Oscar pistorius nina fischer.
 • Åna fengsel jobb.
 • Trange blodårer i hjernen.
 • Herbalife reviews.
 • Inflasjonsjustering.
 • Das wunder von lourdes 2016 stream.
 • Polski bar bremen.
 • Hms bachelor.
 • Oranjestad shopping.
 • Julesokk med godteri.
 • Austevoll kommune skulerute.
 • Älska mig igen full movie.
 • Latino party freiburg.