Home

Kongruens matematikk

I tallteorien sies to tall a og b å være kongruente med hensyn til modulen m (kongruente modulo m) hvis a og b gir samme rest når de divideres med det hele tall m. Dette skrives a ≅ b (mod m) For eksempel er 24 ≅ 10 (mod 7) ettersom 24 = 3 · 7 + 3 og 10 = 7 + 3. Som et eksempel på et resultat i læren om kongruens kan Fermats lille sats (se P. Fermat) nevnes I den algebraiske geometrien betegner kongruens et system av romkurver som avhenger av to størrelser eller parametre. Som oftest er de stråle-kongruente eller linje-kongruente, det vil si kongruensen består av rette linjer, for eksempel alle rette linjer som skjærer to gitte romkurver. I plangeometrien sier man at to figurer A og B er kongruente hvis de er like, det vil si hvis de kan. 1P - Praktisk matematikk; 2P - Praktisk matematikk; 2P-Y - Praktisk matematikk; 1T - Teoretisk matematikk; R1 - Matematikk for realfag; R2 - Matematikk for realfag; S1 - Matematikk for samfunnsfag; S2 - Matematikk for samfunnsfag; X - programfag studieforberedende. Matteprat . Forumets hovedside; Ungdomsskolen og nedover; Videregående skole. Kongruens betyr i geometrien at to figurer A og B kan bringes til å dekke hverandre fullstendig, at figurene er like.Termen brukes derfor om geometriske figurer som har helt samme størrelse og form, men som kan være ulikt orientert (både posisjon og rotasjon) Kongruens er i grammatikken at flere samhørende ord i en setning bøyes sammen. Det er for eksempel kongruens i tallbøyning mellom substantivet og adjektivet i en stor hund og i store hunder. I mange språk bøyes verbet i person og tall, og da må det være kongruens mellom subjektet og verbalet i en setning. Eksempel: På engelsk heter det «He has a dog», og videre «They have a dog»

kongruens - tallteori - Store norske leksiko

I artikkelen om regneregler for kongruens ble vi kjent med hvordan vi kan gjøre beregninger med kongruenser. I denne artikkelen ser vi på hvordan vi kan bruke reglene til å begrunne delelighetsregler, kjapt finne feil i en addisjon eller multiplikasjon, sjekke om en EAN-13-kode eller et personnummer er gyldig, utvikle en metode for å finne ut hvilken ukedag en vilkårlig dato faller på. Kongruens. Her kan du stille spørsmål vedrørende problemer og oppgaver i matematikk på høyskolenivå. Alle som har kunnskapen er velkommen med et svar. Men, ikke forvent at admin i matematikk.net er spesielt aktive her. Kongruens. camiln06 » 04/11-2008 16:51 kongruens regning hjelp! Her kan du stille spørsmål vedrørende problemer og oppgaver i matematikk på høyskolenivå. Alle som har kunnskapen er velkommen med et svar. Men, ikke forvent at admin i matematikk.net er spesielt aktive her. kongruens regning hjelp Læreplan i matematikk 1.-10. trinn (MAT01‑05) Delvis innført. Innføring av denne læreplanen starta 1.8.2020

Matematikk for realfag. Geometri. Formlikhet. Kongruente trekanter. Fagstoff. Kongruente trekanter. Det stilles strengere krav til kongruente figurer enn til formlike figurer. LK06. Vis kompetansemål. To figurer er kongruente når de i Disse fire betingelsene for kongruens kalles kongruenssetningene I artikkelen om anvendelser av kongruens skal vi se hvordan vi kan bruke kongruens til å finne ukedagen til en vilkårlig dato er i hele vår tidsregning. På samme måte som vi i en addisjon kan erstatte tall med kongruente tall, kan vi også gjøre det i en multiplikasjon. Eksempel 4. 8 · 9 · 12 ≡ 1 · 2 · 5 ≡ 10 ≡ 3 (mod 7). Oppgave 2 Kongruente trekanter betyr at man har to eller flere geometrisk like trekanter.Det gjelder alle typer av trekanter at man sier de er kongruente trekanter hvis størrelsen på vinklene og lengdene på sidene i to trekanter er helt like Kongruente trekanter betyder at man har to eller flere geometriske ens trekanter. Det gælder alle typer af trekanter, at man siger de er kongruente trekanter, hvis størrelsen på vinkler og længden på siderne i to trekanter er fuldstændig ens

Gjeldende læreplan Læreplan i matematikk fellesfag (MAT1-04) Gjelder fra: 1.8.2013 Under utfasing Matematikk 1-10 (MAT01-05) Gjelder fra: 1.8.2020 Under innføring Matematikk P (MAT08-01) Gjelder fra: 1.8.2020 Gjeldend Vi antar at vi her regner med heltall. Kongruenser. Vi husker kanskje at fra geometri i kursene 1T og 1P omtales kongruente trekanter. Dette er fomrlike og like store trekanter

Konvergens er i matematikken det å nærme seg en grense.En uendelig tallfølge a1, a2, sies å konvergere mot et tall g hvis tallfølgen nærmer seg g som sin grense, det vil si at tallene i følgen kommer nærmere og nærmere g jo lengre ut i følgen man kommer. Da er tallfølgen konvergent.Eksempel: Tallfølgen \[\ \frac{1}{1}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3},..., \frac{1}{i},\]konvergerer. Kongruens og parallellaksjoner. Ikke tilgjengelig lenger. Kongruensavbildning (2) Ikke tilgjengelig lenger. Kongruensavbildning (1) Ikke tilgjengelig lenger. Et aksiosystem til skolebruk. Tilbake til episodelisten Moderne matematikk. Kongruens og parallellaksjoner Matematikk.org er det mest besøkte matematikk-nettstedet i Norge, med nesten 300.000 besøkende i måneden! Nå endrer vi struktur og design slik at det blir enda enklere å finne spennende og interessant innhold om ulike matematiske tema. Les mer eigenskapane ved ulike polygonar og forklare omgrepa formlikskap og kongruens. utforske. Undervegsvurderinga skal bidra til å fremje læring og til å utvikle kompetanse i matematikk. Elevane viser og utviklar kompetanse i faget på 9. trinn når dei resonnerer over og diskuterer geometriske eigenskapar og samanhengar

Matematikk 1-10 (MAT01-05) 9. trinn. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne. beskrive, forklare og presentere strukturer og utviklinger i geometriske mønstre og i tallmønstre. utforske egenskapene ved ulike polygoner og forklare begrepene formlikhet og kongruens Ansvarlig for denne siden er matematikk.org Kontakt oss: post@matematikk.org Nettstedet er et samarbeidsprosjekt mellom OsloMet, UiT, NTNU, UiA, UiB, UiO og Matematikksenteret Prosjektledelse: Matematikksenteret (73 55 11 42) Design og tekniske løsninger: www.ravn.no Personvernerklæring og cookie

kongruens - geometri - Store norske leksiko

trekant, geometri, trekanter, 72, vinkel, kongruens, sammenfallende, kongruente, sas, 7.2 Kongruente trekanter In order to unlock resources, you must be logged on yTeach and assigned to school. Click HERE to Log in Matematikk.net tilbyr matematikkleksikon, oppgaver og et aktivt matematikkforum rettet mot elever i ungdomsskole, arbeide med begrepene formlikhet og kongruens arbeide mer med å beskrive plassering og flytting og utnytte koordinatsystem eller rutenett arbeide. Betingelsene for kongruens er identiske med betingelsene for at en trekant skal være entydig bestemt. Matematikk R1 Sentral og periferivinkler Thales setning - Duration: 5:33 •Jobbe med kongruens, formlikhet, areal, brøkregning, koordinatsystem og Pytagoras. Læreplanen sier: •2.trinn: •kjenne att og beskrive trekk ved enkle to- og tredimensjonale figurar i samband med hjørne, kantar og flater og sortere og setje namn på figurane etter desse trekk

Kongruensregning - matematikk

Kongruens (geometri) - Wikipedi

Matematikk Utdypende artikkel: Konvergens (matematikk) Konvergens er innen matematikken en egenskap til følger, rekker og uekte integraler.En uendelig følge er for eksempel konvergent dersom det eksisterer en endelig grenseverdi når nummeret på ledd går mot uendelig Matematikk.org (1) Mattelist (1) Minoritetsspråklige elever (1) Kompetansemål. Kompetansemål etter 2.trinn (6) beskrive posisjonssystemet ved hjelp av ulike representasjonar (1) utforske eigenskapane ved ulike polygonar og forklare omgrepa formlikskap og kongruens (5

kongruens - Store norske leksiko

matematikk-parken Lag en miniatyr av matematikkparken med f.eks. jovobrikker o Lag ferdige figurer som barna skal kopiere (evt se bilder) o Bygg en figur med 15 brikker o Lag en sekskant av trekanter o Bygg en kube Jovo-brikker Mønsterlek med bevegelser Barna står på rekke- det første barnet prøver å imitere en av installasjonene Geometri Matematikk 1T Matematikk R1 Matematikk R2. Kongruens, kongruent. Innleggsforfatter Av Eirin Grinde Pedersen; Publiseringsdato desember 13, 2016; Kongruens innebærer fullstending overenstemmelse i størrelse og form; adjektivet er kongruent. Ordet kommer fra et latinsk ord som betyr sammenfalle. Eks:. På dette nettstedet ligger materiale jeg har produsert i forbindelse med nettundervisning i forskjellige temaer i matematikk og IKT. Materialet kan fritt brukes med kildeangivelse. Materialet er ikke fagfellevurdert, men det meste er revidert og korrigert i forbindelse med undervisning flere ganger

Matematikk - Drake Drak Tangent (matematikk) Hopp til navigering Hopp til søk. Eksempel på korde, sekant og tangent. Tangent innen geometri er betegnelsen på en linje som berører en sirkel eller en annen kurve. (Sml. Sekant) Autoritetsdata: Encyclopædia Britannica.

Matematikkens Verden: Geometriske symbolerFØLG RYGG… | – Medvit om mangfald og kultur

Nettstedet matematikk.org er et samarbeid mellom de matematiske instituttene ved Universitetet i Tromsø, Bergen, Oslo og NTNU sammen med fakultet for teknologi og realfag ved Universitetet i Agder, avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus og Matematikksenteret Formlikhet og kongruens er begreper du sikkert har møtt tidligere, men i R1 brukes vi begrepene mer aktivt, blant annet i en del geometriske bevis. Hvis du sliter med formlikhet er det godt å øve mye på slike oppgaver, slik at du fort klarer å oppdage formlike trekanter. Test deg sel begreper matematikk matematikk barnehagen inquiry grunnleggende innstilling til de fenomener og situasjoner vi møter en undrende og spørrende tilnærming ti Matematikk for realfag. Geometri. Formlikhet. Formlike trekanter. Fagartikkel. Formlike trekanter. Hva skal egentlig til for at to trekanter skal være formlike? LK06 Vis kompetansemål. Figuren nedenfor viser to formlike trekanter. Som du ser, er to og to vinkler like.

Kongruens, anvendelser - nkhansen

matematikk.net • Se emne - Kongruens

β00243: Kongruens. I denne videoen forklarer jeg hva som menes med begrepet kongruens. Jeg viser også kongruens-tegnet og kommer med eksempel på to formlike trekanter Formlikhet og kongruens er begreper du sikkert har møtt tidligere, men i R1 brukes vi begrepene mer aktivt, blant annet i en del geometriske bevis. Hvis du sliter med formlikhet er det godt å øve mye på slike oppgaver, slik at du fort klarer å oppdage formlike trekanter Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: Kunnskap . Studenten. har inngående undervisningskunnskap i matematikken elevene arbeider med på trinn 5-10, særlig tallforståelse og regning, geometri og måling, statistikk, kombinatorikk og sannsynlighe

Tangram er en flott måte å eksperimentere og bli bedre kjent med geometriske figurer som parallellogram, rombe, rektangler og trekanter. Man får også jobbet med kongruens og formlikhet. Det er også mulig å trekke inn trekke inn brøkregning, arealberegning og koordinatsystem. Les mer om tangram i bloggen min: 4 GODE gr Formlikhet, kongruens og målestokk. Oppgave 1. Sett opp en tabell som viser hvilke av figurene som er formlike, og hvilke av disse som også er kongruente. Oppgave 2. Figuren viser en original (oransje) og flere formlike (blå) avbildninger. Finn målestokken til hver av avbildningene. Oppgave 3. Kartet i figuren er i målestokken 1: 50.000 Drilleoppgaver i matematikk som er egnet som ukentlig mattelekse/skoleoppgave ligger her sammen med andre oppgaver for 4.- 7. trin

matematikk.net • Se emne - kongruens regning hjelp

 1. Matematikk, 9. klasse forklare begrepene formlikhet og kongruens - utforske og argumentere for hvordan det å endre forutsetninger i geometriske problemstillinger påvirker løsninger Kan forklare hva som kjennetegner et kvadrat og et rektangel Grunntall 9. s
 2. Kongruens og parallellaksjoner. Ikke tilgjengelig lenger. Kongruensavbildning (2) Ikke tilgjengelig lenger. Kongruensavbildning (1) Ikke tilgjengelig lenger. Et aksiosystem til skolebruk. Tilbake til episodelisten Moderne matematikk. Formlik avbildning. Formlik avbildning
 3. Kjøp 'I tallkongruensens verden' av Vigdis B. Petersen fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 978829089861
 4. matematikk geometri, og symmetri begreper geometrisk form har spesielle egenskaper som er knyttet til seg. todimensjonal form en lengde, en bredde og en dybd
 5. formlikhet og kongruens - utforske og argumentere for formler for areal og volum av tredimensjonale figurer . matematikk generelt. Uke 41--44 Statistikk (innsamling av data, ulike typer diagrammer, fremstillingav statistiske data i regneark, målenheter for tallmateriale
MAT1011 2016 Vår

Bruke GeoGebra til utforsking og bli kjent med egenskaper til todimensjonale figurer Kunnskaper tilsvarende matematikk R1 eller (S1+S2). Undervisningssemester. Bachelorstudiet i ingeniørfag, data (Kull 2019): 1.semester (høst) Bachelorstudiet i ingenirøfag, data (Kull 2018): 3.semester (høst) Bachelorstudiet i informatikk - design og utvikling av IT-systemer: 3.semester (høst) Studentens læringsutbytte etter bestått emne. Bevis fra formlikhet og kongruens; Konstruksjoner, både med passer og linjal, og ved hjelp av digitale verktøy (fordyper seg i temaene fra emnet MAT102) Enkel vektorregning (geometriske vektorer i planet og rommet) Trigonometri med sinussetningen, cosinussetningen og arealsetningen Web 2.0-faktoren øker, selv om jeg føler at mange av de verktøyene er upraktiske (scribd må dø!). Innenfor tallteori i Matte X skal elevene lære å løse lineære kongruensligninger

Læreplan i matematikk 1

 1. Kongruensligninger- forelesningsnotat i Diskret matematikk 2019 1 Kongruensligninger Se notat om kongruens og modulo-regning La a, b og m være hele tall der m > 0. Da har vi følgende generelle kongruensligning: a∙x ≡ b(mod m) Vi skal finne en x der 0 ≤ x < m slik at kongruensen er sann
 2. Moderne matematikk. For lærere i ungdomsskolen og spesielt interesserte. Formlik avbildning. Ikke tilgjengelig lenger. Kongruens og parallellaksjoner. Ikke tilgjengelig lenger. Kongruensavbildning (2) Ikke tilgjengelig lenger. Kongruensavbildning (1) Ikke.
 3. Kongruens tegn kongruens - Store norske leksikon - snl . Kongruens er i grammatikken at flere samhørende ord i en setning bøyes sammen. Det er for eksempel kongruens i tallbøyning mellom substantivet og adjektivet i en. Kongruens betyr i geometrien at to figurer A og B kan bringes til å dekke hverandre fullstendig, at figurene er like
 4. 2.5 Likebeinte trekanter og kongruens Resultater 9.1 Klossebygg Resultater 8.1 Avbildninger og målestokk Praktisk bruk av matematikk (3) 3.1 Å løse tekstoppgaver Resultater 3.2 Geometri i praksis Resultater 3.3 Hvor mye endres.
Matematikk for barn | Sunne Leker - nettbutikk med stort

Matematikk for realfag - Kongruente trekanter - NDL

 1. Ein skulle tru at ein snart skulle vore gjennom den matematikken ein kunne møte i løpet av livet, men matematikk skjuler mange sider og omgrep. I matematikk 3 møtte eg konsgruens. Kongruens har eg møtt i geometri før. Men no var kongruens også eit omgrep i tallteorien. Det var den tyske matematikaren Carl F. Gaus
 2. utforske eigenskapane ved ulike polygonar og forklare omgrepa formlikskap og kongruens. Matematikk 2P - Modellering. analysere praktiske problemstillingar knytte til daglegliv, økonomi, statistikk og geometri, finne mønster og struktur i ulike situasjonar og beskrive samanhengar mellom storleikar ved hjelp av matematiske modellar
 3. Praktisk matematikk. Geometri. Formlikhet. Formlike trekanter. Fagstoff. Formlike trekanter. Hva kreves for at to trekanter skal være formlike? LK06. Vis kompetansemål. Figuren nedenfor viser to formlike trekanter. Som du ser, er to og to vinkler like store. Dersom to trekanter.
 4. Vi bruker Pytagoras' læresetning når vi skal regne ut en ukjent side i en rettvinklet trekant. I en rettvinklet trekant heter den lengste side hypotenus, og de korte heter katet. Hvis vi legger..
 5. Programfaget matematikk for realfag gir fordypning i matematikk for videre studier og arbeid innen naturvitenskap, medisin, teknologi, datafag, økonomi og utdanningssektoren. Gjennom trening av regneferdigheter, både med og uten digitale hjelpemidler, utvikles et grunnlag og en nødvendig kompetanse for videre arbeid med matematikk

Matematikk 1 er delt i to emner som bygger på hverandre Matematikk 1A (15 stp) og Matematikk 1B (15stp). Begge emnene omfatter matematikkdidaktiske og matematikkfaglige tema som er viktige for de som skal undervise i matematikk på trinnene 5 - 10 Side 1 FAGPLAN I ARITMETIKK OG GEOMETRI 4. OG 5. TRINN 2019 - 2021 (basert på Norsk Montessoriforbund (2007): Læreplan for Montessoriskolen - fag og arbeidsmåter gjennom 10 skoleår) Formålet med faget Montessorimetodens tilnærming til matematikk baserer seg på det iboende potensialet mennesket har for matematikk Formlikhet kongruens regne med proporsjoner May Gr. Loading... Unsubscribe from May Gr? Matematikk 1P- Formlike figurer - 341 - Duration: 3:03. Martin Raknes Holth 1,217 views Kunnskap.no tilbyr digitale ressurser til barnehage, grunnskole, videregående, voksenopplæring, norsk som andrespråk, spesialundervisnin Elevene skal få erfaring med og forståelse for geometriske steder ved å bruke kunnskaper om areal av trekanter. De skal øve seg på å skrive en matematisk tekst med bruk av illustrasjoner, riktige begreper, resonnement og bevis

Kongruens, regneregler - nkhansen

Norges Privatistgymnas © 2020. Med alle rettigheter - Org. nr. 815 509 862 MV Sentrale emner i matematikk og matematikkundervisning for barnetrinnet: geometri, konstruksjoner, figurer, lengder, areal, overflate, volum, kongruens, formlikhet. Praktisk matematikk. Geometri. Formlikhet. Bruk av formlikhet for å regne ut ukjente sider i trekanter. Fagstoff. Bruk av formlikhet for å regne ut ukjente sider i.

Trekant og firkantCarl Friedrich Gauss – Store norske leksikon

Algebraisk geometri er den delen av matematikken som studerer geometriske objekter ved hjelp av algebra. Siden begynnelsen av 1900-tallet har dette etablert seg som et av de mest omfattende feltene i nåtidens matematikk. Det epistemologiske og ontologiske grunnlaget for matematikk vil også behandles. Studentene vil få erfaring med ulike semiotiske representasjoner og den aksiomatiske oppbyggingen av faget. Ulike tema innen tallteori og geometri vil behandles, som for eksempel delelighet, primtallsfaktorisering, kongruens og euklidsk geometri subst. congruity subst. (matematikk) congruence subst. (grammatikk) concor - Steffen Log: Mathema 1 - anvendt matematikk for bachelorstudenter, Tapir akademisk forlag, 2008. ISBN9788251921794. og - Steffen Log: Mathema 2 - anvendt matematikk og statistikk for bachelorstudenter, Akademika, 2013. ISBN9788232102624 Kongruens på asfalten. For elever og foresatte. Helse og velferd. Rett til trygt og godt skolemilj

Geo-speil | Sunne Leker - nettbutikk med stort utvalg av

Kongruente trekanter Regelbok Matt

Men nå er vi i videregående og R1. Her burde vi ha fokusert litt mer på geometriens oppbygning og struktur. Det er en katastrofe at Euklid er så og si fraværende i lærebøkene. Selv om dette er vanskelige tema, så synes jeg at vi skylder elevene å gi de et visst innblikk i hvordan matematikk er bygd opp på aksiomer og grunnleggende. ¾ Kongruens c) Kva for kjennete ikn har følg jande geometriske former ¾ Rektangel ¾ Trapes ¾ Sylinder ¾ Kube d) Gjer greie for og gi eksempel på de i tre ulike typ ane symmetri ar vi har . STM100 1 Språk, tekst og matematikk Page 7 av Kunnskaper tilsvarende matematikk R1 eller (S1+S2). Undervisningssemester. 1. og 3. semester (høst) Studentens læringsutbytte etter bestått emne. Kunnskaper. Studenten kan. redegjøre for sentrale begreper innen emnets temaer (se under innhold/oppbygning) redegjøre for teoremer og regneregler fra emnets temaer; Ferdigheter. Studenten ka Programfaget Matematikk R1 Har du hatt matematikk 1T kan du søke om opptak til R1 på Vågen vgs. Dette faget gir ½ ekstrapoeng og dekker kravene til mer matematikk for mange studier. Bruk av geometriske steder, kongruens og formlikhet til å løse problemer med rene geometriske argumenter. Konstruksjoner

Mattevideo Optimal videolæring | Regneregler for vektorer

Kongruente trekanter Matematik formelsamlin

Kongruens modulo n er en ekvivalensrelasjon og klasseinndeling av heltallene Z, -a, 0, a, 2a, 3a,\dots \}\) Det er flere eksempler på bruk av modulær matematikk i tillegg til kryptoalgoritmer e.g. Diffie-Hellman-Merkle og RSA kryptografi. I IBAN-nummeret (International Bank Account Numbers). repetisjon til eksamen matematikk kapittel matematikk barnehagen leken de matematiske aktivitetene vi skal legge til rette for barnehagen leken ha en sentra I denne videoen forklarer jeg hva som menes med begrepet kongruens. Jeg viser også kongruens-tegnet og kommer med eksempel på to formlike trekanter

Læreplan i matematikk fellesfag (MAT1-04

I emnet vil en også se på modellering som arbeidsform og hva dette kan innebære for arbeid med matematikk på barnetrinnet, spesielt når det gjelder arbeid med tall. MGLU4104 er ett av to valgbare emner i masterstudieretning matematikk 1.- 7. trinn. Studenter som velger MGLU4104 fortsetter med MGLU5103 i 5. studieår Sider i kategorien «Matematikkstubber» Under vises 167 av totalt 167 sider som befinner seg i denne kategorien Matematikk, bachelorprogram; Lektorutdanning for trinn 8-13, 5-årig masterutdanning; Matematikk, årsstudium; Undervisningsspråk. studere kongruens ved hjelp av begrepet avbildning; studere symmetri ved hjelp av begrepet gruppe; anvende kunnskaper i geometri til å løse sammensatte problemer Emnet omfattar matematikkdidaktiske og matematikkfaglege tema som er viktige for alle som skal undervise i matematikk på stega 1-7 i grunnskulen. Emnet utgjer, saman med GL1-7MAT1A, den obligatoriske matematikkdelen av grunnskulelærarutdanninga for 1.-7. steget Matematikk i dagliglivet. Enheter og størrelser Personlig økonomi Fremmed mynt. Vei, fart, tid Prosentregning Lønn, skatt og trygd. Hus, bil og forsikring. Måleinstrumenter og måleusikkerhet Sparing, lån og rente. Tall og algebra. Plassverdisystemet Primtall, sammensatte tall og faktorisering Brøk, desimaltall, prosent og promille.

Kongruenser - Matematikk

Alt innen matematikk for barnehage; Reflekterende plastspeil som hjelper elevene med forståelse av geometri, symmetri og kongruens. Kjøp. Quick view. Lukk. Tallinjer for vegg. kr 320.00 eks. mva. Sett med 4 tallinjer produsert i PVC 0-10. 0-20, -10 til 10 og 0-100. Lengder 1 m, 3 m for 0-10

 • Ullensaker kommune.
 • Paul weeden.
 • Joker kostüm kinder 152.
 • Subaru norge slagord.
 • Kabarett kaarst 2018.
 • Wmf gryte test.
 • Wagner harebakken.
 • Labrador retriever steckbrief.
 • Hopfällbart paraply.
 • Fjernt bulder kryssord.
 • Hva er ekte kjærlighet.
 • Fahrradbörse lüneburg.
 • Haie teneriffa.
 • Koenigsegg 0 400 0.
 • Sextourismus philippinen.
 • Cayo largo anreise.
 • Mandalas für senioren.
 • Ikkepedia ku.
 • Smørsaus uten hvitvin.
 • Essie davis matrix.
 • Turbinenhalle oberhausen adresse.
 • Yr no sandefjord strømstad.
 • Full moon map.
 • Sifo ledige stillinger.
 • Tuesday song.
 • Skip line latex.
 • Russisk norsk oversetter.
 • Country code 882.
 • Anders isso trondsen.
 • Apollo 3.
 • Lidl gutschein whatsapp.
 • Boston mackerel.
 • Volvo v60 begagnattest.
 • Android oreo download.
 • Austevoll kommune skulerute.
 • Glitzerkeller hannover veranstaltungen.
 • James paxton.
 • Landi wetter tv.
 • Ninetta bagarella salvatore bagarella.
 • Em radiation spectrum.
 • Ausmalbild regen.