Home

Hvorfor deler historikere tidsløp inn i perioder

Periodisering i historien - Mennesket

Senere perioder i historien har mennesker til forskjellige tider delt inn etter teknologiske sprang som endringer i jordbruket, ideer om samfunnsutvikling som de suverene kongenes enevelder i Europa på 16-1700-tallet, eller etter en tids oppfatninger av en annen, slik som middelalderen som har fått et ufortjent dårlig navn av renessansemenneskenes oppfatning perioden Man ser ofte på fellestrekk og lager overganger til nye perioder gjennom å se på hva som endres -f.eks. sosialt, kulturelt, økonomisk og teknologisk. Overgangen fra steinalder til bronsealder har f.eks. flere aspekter - men det tydeligste er nok at man går fra å bearbeide stein til å bruke metaller. Periodene kan være korte eller lange forklare hvorfor historikere og andre deler tidsløp inn i perioder og diskutere hvilke kriterier som ligger til grunn for dette . Samfunn og mennesker i tid. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: forklare hvordan naturressurser og teknologisk utvikling har vært med på å forme tidlige samfun Perioder kan være av ulik lengde og ulikt inndelt. Argumentasjon rundt inndeling kan handle om å se enten historiens lange eller korte linjer. Et eksempel på lange perioder kan være å dele historien i 3: før overgangen til jordbruk, mellom «jordbruksrevolusjonen» og den industrielle revolusjon, og tiden etter den industrielle revolusjon forklare hvorfor historikere og andre deler tidsløp inn i perioder og diskutere hvilke kriterier som ligger til grunn for dette finne og vurdere historisk materiale av ulik art og opphav som kilder, og bruke det i egne historiske framstillinge

forklare hvorfor historikere og andre deler tidsløp inn i perioder og diskutere hvilke kriterier som ligger til grunn for dette; finne og vurdere historisk materiale av ulik art og opphav som kilder, og bruke det i egne historiske framstillinge forklare hvorfor historikere og andre deler tidsløp inn i perioder og diskutere hvilke kriterier som ligger til grunn for dette; Samfunn og mennesker i tid. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne. gjøre rede for et utvalg av sentrale økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle utviklingstrekk i middelaldere forklare hvorfor historikere og andre deler tidsløp inn i perioder og diskutere hvilke kriterier som ligger til grunn for dette; Samfunn og mennesker i tid Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . forklare hvordan naturressurser og teknologisk utvikling har vært med på å forme tidlige samfun forklare hvorfor historikere og andre deler tidsløp inn i perioder og diskutere hvilke kriterier som ligger til grunn for dette finne og vurdere historisk materiale av ulik art og opphav som kilder, og bruke det i egne historiske framstillinger bruke digitale verktøy til å planlegge, gjennomføre og presentere e Hvorfor deler historikere tidsløp inn i perioder ? Historikere delte tidsløp inn i perioder fordi de ville ha oversikt over vendepunkter der det skjedde mange og viktige forandringer, så det kan hjelpe dem å få oversikt til å begrunne de forandringene som skjedde

Historie Vg2 og Vg3 - Periodisering - NDL

Forklare hvorfor historikere og andre deler tidsløp inn i perioder og diskuter hvilke kriterier som ligger til grunne for dette o Dette betyr at på eksamen må du kunne forklare at historiske perioder gir oversikt over fortiden. Fortiden er en kontinuerlig utvikling, men vi klarer ikke skrive historie i så store drag • forklare hvorfor historikere og andre deler tidsløp inn i perioder og diskutere hvilke kriterier som ligger til grunn for dette • finne og vurdere historisk materiale av ulik art og opphav som kilder, og bruke det i egne historiske framstillinger • presentere en historisk person og drøfte hvordan samtidige ideer o Hvorfor deler historikere tidsløp inn i perioder? Det er mange forskjellige historiske hendelser i menneskes historie, og periodene hjelper oss med en lettere oversikt over når ting har skjedd. Navnene definerer som oftest en viktig hendelse i den nevnte perioden, for eksempel bronsealderen. Forandringer skjer gradvis, i forskjellig tempo - Hvorfor deler historikere tidsløp inn i perioder? Fordi det skjer mange og raske forandringer, det blir mye ting som skjer på en gang, derfor er det delt inn i tidsløp for å ha oversikt over linjer og for å kunne se det lettere. - Hva mener historikere med begrepene brudd og kontinuitet? Brudd: når det skjer mange og raske forandringer

Historie Vg2 - Studieforberedende utdanningsprogram

 1. ) kan brukes til en plenumsdiskusjon om hvorfor vi deler historien inn i perioder. Diskuter gjerne også hva elevene mener forklarer hvorfor historikerne har delt tidsløp inn i en ny periode ved overgangen til middelalderen
 2. Viktige begreper. Primærkilde Originalkilde, eventuelt eldste bevarte avskrift hvis originalen er gått tapt; Sekundærkilde Avskrift, kopi eller annen gjengivelse av en primærkilde; Talende kilde Uttrykker et bevisst budskap i form av skrift, tale, bilder, film eller symboler; Stum kilde Gjenstand eller fysisk rest som ikke inneholder noe direkte uttrykt budskap
 3. forklare hvorfor historikere og andre deler tidsløp inn i perioder og diskutere hvilke kriterier som ligger til grunn for dette 1. økt: Elevene har i forkant lest side 63-71 og gjort Husker du-oppgavene på side 71. Økten innledes med spørsmålet: Hva forbinder du med middelalderen
 4. • forklare hvorfor historikere og andre deler tidsløp inn i perioder og diskutere hvilke kriterier som ligger til grunn for dette • finne og vurdere historisk materiale av ulik art og opphav som kilder, og bruke det i egne historiske framstillinge
 5. E forklare hvorfor historikere og andre deler tidsløp inn i perioder og diskutere hvilke kriterier som ligger til grunn for dette. Bare for Vg3. F tolke og bruke historisk tallmateriale i faglig arbeid. G utforske ulike korte historiske framstillinger av en og samme hendelse, og diskutere forfatternes valg av innfallsvinkel og spørsmålsstillin
 6. Inn i unionen - kongen, embetsmannsstaten og bondestanden; forklare hvordan naturressurser og teknologisk utvikling har vært med på å forme tidlige samfunn forklare hvorfor historikere og andre deler tidsløp inn i perioder og diskutere hvilke kriterier som ligger til grunn for Hvorfor gjør mange det motsatte av hva som er.

Hvorfor deler historikere tidsløp inn i perioder? Forandring skjer gradvis. Derfor vil det alltid innebære en overforenkling av historie å dele den inn i perioder. Likevel gjør hisorikerene det. En grunn til at historikere deler det inn i tidsløp kan være at selv forandringer skjer gradvis, skjer det ofte ikke i et gjevnt tempo Forklare hvorfor historikere deler tidsløp inn i perioder og diskutere hvilke kriterier som ligger til grunn for dette 13-16 Forklare hvordan naturressurser og teknologisk utvikling har vært med på å forme tidlige samfun · forklare hvorfor historikere og andre deler tidsløp inn i perioder og diskutere hvilke kriterier som ligger til grunn for dette og derfor velger vi ofte å dele den opp i tre perioder, Logg inn. Spåk og litteratur i middelalderen [20] Brukernes anmeldelser forklare hvorfor historikere og andre deler tidsløp inn i perioder og diskutere hvilke kriterier som ligger til grunn for dette gi eksempler på kontroversielle historiske emner og drøfte motstridende årsaksforklaringer til en historisk hendels forklare hvorfor historikere og andre deler tidsløp inn i perioder og diskutere hvilke kriterier som ligger til grunn for dette. Historie etter Vg3 studieforberedende utdanningsprogram - gjeldende. læreplan. identifisere og vurdere historisk materiale av ulik art og opphav som kilder, og bruke det i egne historiske framstillinge

Historie Vg2 og Vg3 - Oppgave: periodisering - NDL

UNDERVISNINGSOPPLEGG Kapittel 4: Vikingtid og middelalder

Forhistorisk tid - Mennesket

Video: Lataa video

Aloita live-lähetys

Yleiset

 1. Tekstitykset
 2. 360 asteen videot
 • Yayas restaurant oslo.
 • Immobilien loosdorf 3382.
 • Wippermann d. dr.med. bielefeld.
 • Geschäfte im gum moskau.
 • Speckstein kaufen groß.
 • Grunnet kryssord.
 • Nick rhodes.
 • Åpningstider tivoli københavn 2017.
 • Fjord1 mobil.
 • Holzweiler hanger hoodie.
 • Adiamo essen neueröffnung.
 • Microsoft office 2013 free download.
 • Apocalypse now streaming.
 • 1453 fetih.
 • Smartmåler skandalen.
 • Good 360 cameras.
 • Lukket elektrisk krets.
 • Gastrogard hest pris.
 • Chrome font problem.
 • Leppebjørn vekt.
 • Pseudoscience norsk.
 • Wideroe kontakt.
 • Pio bamberg bus.
 • Sår rundt nesen barn.
 • Gula sidorna telefonnummer.
 • Buxus sempervirens vinter.
 • Cute nicknames for girlfriend.
 • Løsning av stoffer.
 • Molde kommune teknisk etat.
 • Praca drezno drukarnia.
 • Kelim teppe.
 • Fri vilje islam.
 • Georg nicolaus von nissen.
 • Styling sort kjole.
 • Tmbn opptak 2018.
 • Second partial derivatives.
 • Hva betyr dyktig.
 • Konsekvensetikk utilitarisme.
 • Teamviewer 10 download.
 • Single party nö.
 • Politi butikk.