Home

Staten jugoslavia

Who's Searching for You · People Search · Reputation Protectio

Jugoslavia - Store norske leksiko

 1. Staten Jugoslavia ble i kveld formelt oppløst. I stedet er det opprettet en ny statsdannelse med navnet Serbia og Montenegro. Publisert 04.02.2003, kl. 20.44 Oppdatert 04.02.2003, kl. 22.4
 2. Jugoslavia har lenge vært en betydelig og viktig stat på verdensstadiet: utviklede økonomier og industri, særlig produksjon av våpen, kjøretøy og kjemikalier; en stor hær, hvorav antallet overskrider 600 tusen soldater
 3. Den sosialistiske føderale republikken Jugoslavia (Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija / Социјалистичка Федеративна Република Југославија / Socialistična Federativna Republika Jugoslavija) var den jugoslaviske staten som eksisterte fra slutten av andre verdenskrig og fram til den ble oppløst i 1992 under Jugoslavia-krigene
 4. Kongeriket Jugoslavia ble invadert 6. april 1941 av aksemaktene under 2. verdenskrig.Landet kapitulerte bare 11 dager senere, og det var offisielt okkupert fra 17. april. Partisanene klarte å tvinge aksemaktene ut av Serbia i 1944 og resten av Jugoslavia i 1945. Den røde hær støttet dem i erobringen av Beograd og andre nærliggende områder, men trakk seg ut umiddelbart etter krigens slutt
 5. Jugoslavia. Etter det ottomanske rikets fall ble Serbia pådriver i arbeidet med å forene de slavisktalende områdene på Balkan. Den nye staten Jugoslavia hadde vært planlagt siden 1916 og ble en realitet ved at Versaillestraktaten godkjente det nye Serbernes, kroatenes og slovenernes kongedømme
 6. Borgerkrigen i Jugoslavia var en borgerkrig i det tidligere Jugoslavia og foregikk mellom 1991 og 1999. Det oppfattes ofte som en serie med etniske konflikter, mer enn som én krig. De omfattet to perioder med påfølgende kriger som påvirket alle de seks tidligere republikkene i Jugoslavia: Serbia, Montenegro, Kroatia, Slovenia, Bosnia-Hercegovina og Makedonia
 7. Jugoslavia var tre ulike, men etterfølgjande statsdanningar som fanst på Balkan mellom 1918 og 2003: Kongeriket Jugoslavia, Den sosialistiske føderative republikken Jugoslavia og den jugoslaviske staten danna av Serbia og Montenegro i 1992. I 2003 skifta dette landet namn til Serbia og Montenegro, og i 2006 blei også denne unionen delt i Serbia og Montenegr

Jugoslavia er navnet på et samling stater som fra første verdenskrigs slutt fantes på Balkan. Etter andre verdenskrig stiftet kommunistene under Joseph Broz Tito og Den sosialistiske føderale folkerepublikken Jugoslavia, som bestod av Slovenia, Bosnia-Hercegovina, Kroatia, Serbia, samt Montenegro Som følge av seirer i balkankrigene i 1912-13 var Serbia seilt opp som en dominerende stat med store ambisjoner om et Stor-Serbia. Etter Versaillestraktaten kom statsdannelsen Jugoslavia i stand ved at Serbia, Kroatia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Makedonia og Slovenia slo seg sammen Kong Peter 2 ble avsatt, Jugoslavia ble proklamert som føderativ folkerepublikk og Tito siden hyllet som fører. I juni 1948 anklaget Kominform Tito for nasjonalisme, stormannsgalskap, forræderi mot marxisme-leninismen og fiendskap mot Sovjetunionen, men Tito hevdet sin posisjon i partiet og staten Jugoslavia var navnet på tre forskjelllige statsdannelser på Balkan: Kongeriket Jugoslavia (1918-1941), Den sosialistiske føderative republikk Jugoslavia (1945-1992) og til sist forbundet mellom Serbia og Montenegro, også kjent som rest-Jugoslavia (1992-2006).Det slaviske ordet jug betyr 'sør', så Jugoslavia betyr 'sørslavia'. Området er nå delt inn i statene Serbia (med den.

Kongeriket Jugoslavia ble med stater fra tidl. Østerrike-Ungarn. 31. januar 1946 ble den nye grunnloven for Den føderale folkerepublikken Jugoslavia vedtatt. Den var bygd opp etter mønster av den sovjetiske grunnloven, og etablerte seks konstitusjonelle republikker og to autonome provinser Stater som formelt anerkjenner Kosovos selvstendighet Andre stater Forhandlingene rundt Kosovos endelige status pågikk og ble avsluttet i løpet av de første månedene i 2008. Albanerne, som utgjør om lag 92 %, krevde full selvstendighet, mens serberne, som er i mindretall, ville at Kosovo fortsatt skal være en del av Serbia . EU har lagt frem et forslag forfattet av Slovenia . I dette. Landene i det tidligere Jugoslavia. DEN regionen som tidligere var kjent som Jugoslavia, rommer et fascinerende mangfold. Med Sentral- og Øst-Europa i nord, Hellas og Tyrkia i sør og Italia i vest er dette området en smeltedigel for forskjellige kulturer, språk og religioner

Jugoslavia - Wikipedi

Den tidligere folkerepublikken Jugoslavia (1945-1992) bestod ved oppløsningen i 1991-1992 av av åtte republikker og provinser. Nato-angrepet var den største militæroperasjonen i Europa siden 2. verdenskrig, og først ut i Natos praksis med å angripe suverene stater. På det meste deltok over 1100 fly. Det ble sluppet utallige bomber og klasebomber, og fra sjøen ble Jugoslavia angrepet med over 200 krysserraketter Befolkningen er på 629 219 innbyggere (2018). Hovedstad er Podgorica.. Montenegro var et fyrstedømme fra 1860, kongedømme fra 1910, fra 1918 til 1941 en del av det jugoslaviske kongedømmet, fra 1945 til 1992 en delrepublikk i den føderale staten Jugoslavia og fra 1992 til 2006 en del av unionsstaten Serbia og Montenegro (til 2003 kalt Forbundsrepublikken Jugoslavia) Jugoslavia, in Dizionario di storia, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2010. (IT, DE, FR) Jugoslavia, su hls-dhs-dss.ch, Dizionario storico della Svizzera. (EN) Jugoslavia / Jugoslavia (altra versione), su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc. (EN) Jugoslavia, su The Encyclopedia of Science Fiction

Jugoslavias historie - Store norske leksiko

 1. Jugoslavija/ sodass heute alle früheren Teilrepubliken der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien unabhängige Staaten darstellen. Geographie. Blick auf den Triglav, den mit 2864 m höchsten Berg Jugoslawiens (heute Slowenien).
 2. Jugoslavia 1 - 0 Norge › 11.10.1989 - Norge Menn Senior A Norge 1 - 2 Jugoslavia › 14.06.1989 - Norge Menn Senior A Jugoslavia 2 - 1 Norge › 12.10.1983 - Norge Menn Senior A Norge 3 - 1 Jugoslavia › 13.10.1982 - Norge Menn Senior A Norge 1 - 3 Jugoslavia › 09.06.1975 - Norge Menn Senior
 3. Opprettelsen av Jugoslavia i 1918, videreført i Titos Jugoslavia etter 1945, var ei løsning på en rekke potensielt eksplosive motsetninger etter to store rikers fall. Den første verdenskrigen førte til at de en gang så mektige statene Østerrike-Ungarn og det osmanske riket ble oppløst, og deres interesseområder fordelt mellom seierherrene
 4. delig og hemmelig valgret med en repræsentant for hver 60.000 indb.
 5. Yugoslavia (/ ˌ j uː ɡ oʊ ˈ s l ɑː v i ə /; Serbo-Croatian: Jugoslavija / Југославија [juɡǒslaːʋija]; Slovene: Jugoslavija [juɡɔˈslàːʋija]; Macedonian: Југославија [juɡɔˈsɫavija]; lit. 'South Slavic Land') was a country in Southeast Europe and Central Europe for most of the 20th century. It came into existence after World War I in 1918 under the name.
 6. Staten bestod av seks delstater med mange ulike folkeslag og språk med ulik historie og kultur. Jugoslavia hadde også to forskjellige alfabeter, det latinske som man bruker i blant annet Norge, og det kyrilliske som blant annet brukes i Russland. Etter krigen. Jugoslavia ble okkupert av Tyskland under andre verdenskrig

Jugoslavia - Daria.n

Jugoslavia er historie - NRK Urix - Utenriksnyheter og

Joegoslavië was tussen 1918 en 2003 de naam van meerdere opeenvolgende staten in Zuid-Europa op de Balkan.De hoofdstad was telkens Belgrado.Vanaf 2003 heette het land Servië en Montenegro, in 2006 viel het uiteen in Servië en Montenegr Jugoslavia, som på norsk kan oversettes til Sør-Slavia begynte som et kongerike etablert i 1918 som en følge av nye grenseopptegninger etter første verdenskrig. Den første Jugoslaviske staten ble invadert av aksemaktene under andre verdenskrig og var okkupert helt til krigen endte Jugoslavia var en trussel mot en kulturelt variert verden.Jugoslavia var ikke en nasjon men en stat som fanget en mosaisk av nasjoner og hadde for mål å tilintetgjøre dem alle .Det er disse nasjonene som har ødelagt den naturstridig staten

The Socialist Federal Republic of Yugoslavia, commonly referred to as SFR Yugoslavia or simply Yugoslavia, was a country in Southeast and Central Europe that existed from its foundation in the aftermath of World War II until its dissolution in 1992 amid the Yugoslav Wars.Covering an area of 255,804 km 2 (98,766 sq mi), the SFRY was bordered by the Adriatic Sea and Italy to the west, Austria. Jugoslavien (makedonska, montenegrinsk och serbisk kyrilliska: Југославија, bosniska, kroatiska, serbiska och slovenska: Jugoslavija) med betydelsen 'Sydslavien' på sydslaviska språk var den vardagliga benämningen på en serie statsbildningar som från första världskrigets slut 1918 och fram till 2003 fanns på Balkanhalvön a) Skatteavtalen med Jugoslavia av 1. september 1983 er midlertidig suspendert. Avtalen er med enkelte forbehold videreført for Kroatia, Bosnia Hercegovina, Serbia, Slovenia og Montenegro. b) Skatteavtalen med Tsjekkoslovakia skal inntil videre anvendes overfor Slovaki Vi fant 13 synonymer til JUGOSLAVIA. jugoslavia består av 5 vokaler og 5 konsonanter. Få kryssordhjelp med kryssordkjempen

Jugoslavia delt i hvilke stater? Hvor mange land sluttet

 1. DE FORENTE NASJONER, som opptrer gjennom Den internasjonale domstolen for forbrytelser i det tidligere Jugoslavia (heretter kalt «Den internasjonale domstolen»), og. NORGES REGJERING, (heretter kalt den «anmodete staten»)
 2. Kosovo var tidligere en selvstyrt provins i Serbia, da Serbia var en del av Jugoslavia. Kosovo erklærte seg som en selvstendig stat i 2008. Uavhengigheten er omstridt, men 115 land (inkludert Norge) anerkjenner nå Kosovo som en selvstendig stat (2020). På FN.no behandles derfor Kosovo som et land med en egen profil
 3. Lov om særlige tiltak mot Jugoslavia § 1. Kongen gis fullmakt til å treffe de bestemmelser som er nødvendige for å hindre salg og forsyning av petroleum og petroleumsprodukter til Den fød... § 2. Kongen gis fullmakt til å treffe bestemmelser om ytterligere innskrenkning av samkvem med Den føderale republikken Jugoslavia. § 3

Invasjonen av Jugoslavia (italiensk: L'Invasione della Jugoslavia), kodenavn Operasjon 25 (tysk: Unternehmen 25), kjent i Jugoslavia som Aprilkrigen (kroatisk: Travanjski rat, serbisk og bosnisk: Aprilski rat, slovensk: Aprilska vojna), var aksemaktenes invasjon av Kongedømmet Jugoslavia 6. april 1941 under andre verdenskrig.Invasjonen endte med at den kongelige jugoslaviske hæren overgav. Tirsdag var det 10 år siden Kosovo-krigen brøt ut. Gjennom ti uker slapp NATO bomber over en suveren stat i hjertet av Europa mens verden holdt pusten Den serbiske staten byrja med Svarte-Georgs (Kara-Georg) opprør frå 1804, då det ortodokse, kristne bondefolket gjorde opprør mot det islamske overherredømet. Det var ogso det som skjedde - trass retorikken om Bosnia som fleirkulturell stat. Det tidlegare Jugoslavia er ikkje stabilt

Den uavhengige staten Kroatia - Wikipedia

Den sosialistiske føderale republikken Jugoslavia - Wikipedi

Betegnelse: Boken gir en kulturhistorisk oversikt over de nasjonene som utgjorde Jugoslavia, fra de eldste tider, bakgrunnen for opprettelsen av state Før Jugoslavia og etter : nye stater, gamle nasjoner | Biblioteksentrale Serbia ønsker at Kosovo skal være en del av Serbia, slik det var frem til 1999. Men flertallet av befolkningen i Kosovo ønsker at Kosovo skal være en selvstendig stat. Flertallet av befolkningen i Kosovo er kosovoalbanere, men det bor også et mindretall av etniske serbere i Kosovo, noe som gjør konflikten mellom Serbia og Kosovo vanskeligere Problemet med en anerkjennelse var ikke knyttet til den aktuelle staten eller omstendighetene rundt oppløsningen av Jugoslavia, men den etniske spenningen som Milosevic var dyktig med å misbruke i sin propaganda for å sende assistanse til krajinaserberne som deretter hadde stått for en meget umenneskelig aggresjon støttet av bakkestyrker som hele verden hadde observerte på vei fra. Balkan er eit historisk og geografisk namn brukt om ein region i Søraust-Europa. Regionen har eit totalt areal på 550 000 km² og eit tilnærma innbyggjartal på 55 millionar menneske. Balkan vert av og til kalla Balkanhalvøya sidan området grensar til vatn på tre sider: Svartehavet i aust, og armar av Middelhavet i sør og aust (inkludert Adriahavet, Det joniske havet, Egearhavet og. Jugoslavia var en fersk stat. Den ble opprettet i 1918 etter den første verdenskrigen, men ramlet sammen som et korthus da Hitler angrep i april 1940. Staten ble gjenopprettet da krigen var slutt

Kongeriket Jugoslavia - Wikipedi

Jugoslaviske partisanar, med det offisielle namnet Den jugoslaviske nasjonale frigjeringshæren, var aktive under andre verdskrigen.Dei kjempa frå 1941 til 1945 mot dei fascistiske okkupasjonsmaktene Tyskland og Italia, den kroatiske Ustasja-rørsla og seinare òg mot serbiske tsjetnikar.Menneske frå alle folkeslaga i Jugoslavia høyrde til partisanrørsla Jugoslavias kommunistforbund (serbokroatisk Savez komunista Jugoslavije (SKJ), slovensk Zveza komunistov Jugoslavije (ZKJ), makedonsk Sojuz na Komunistite na Jugoslavija (SKJ)) blei danna i 1919, og fekk frå starten stor støtte i delar av folket.Partiet gjorde det så godt under valet i 1920 at det året etter blei forbode, noko det var heilt til etter andre verdskrigen, da det blei. Landet Jugoslavia gikk gjennom mange statsdannelser frem til landet ble oppløst på 90-tallet. Fra Kongeriket Jugoslavia til Den sosialistiske føderative republikken Jugoslavia til Den Jugoslaviske Stat og til slutt oppløsningen. Kongeriket SHS, Jugoslavia, ble opprettet 1918 og var erklært som riket til Serberne, Kroatene og Slovenerne

I 1941 ble Jugoslavia okkupert av Tyskland og Italia, og den uavhengige staten Kroatia ble opprettet. Det nye regimet gjennomførte en brutal etnisk rensing av jøder, serbere og sigøynere. Over 300 000 serbere mistet livet. I 1945 ble Kroatia en av de seks delrepublikkene i diktator Josip Titos kommunistiske Jugoslavia Degenereringa av den sosialistiske staten til ein kapitalistisk stat og degenereringa av eit sjølvstendig land til ein halvkoloni eller eit vedheng til USA-imperialismen, står i motstrid til dei grunnleggjande interessene til det jugoslaviske folket, og kan ikkje anna enn verta imøtegått av alle ærlege kommunistar og det overveldande fleirtalet av folket i Jugoslavia Torsdag møtes Nord-Makedonia og Kosovo til landskamp. Vi i Norge vil etter all sannsynlighet være mer opptatt av en annen playoff-kamp, men for innbyggerne i disse to landene er det mer enn bare. I alle stater, inkludert våre nordiske, finner vi omskrivning av historien for å tilpasse den til nasjonale myter. I noen stater er bruk av historien mer tydelig. Jugoslavia (og etterfølgerstatene) er i så måte et godt eksempel. Historiske begivenheter fremstilles slik det passer det sittende regime Det har vært en rekke kriger i det tidligere Jugoslavia etter 1990. I 1991 var det krig mellom Serbia og Slovenia og mellom Serbia og Kroatia, Finland, Tsjekkoslovakia, Østerrike, Ungarn og Jugoslavia er de nye statene som ble dannet i Øst-Europa etter krigen. 7

20 år siden beleiringen av Sarajevo – NRK

Den uavhengige staten Kroatia (Nezavisna Država Hrvatska, NDH) var en stat opprettet av Aksemaktene i april 1941 etter at Kongeriket Jugoslavia ble delt mellom Tyskland og Italia.Geografisk sett dekket det mesteparten av det moderne Kroatia, Bosnia-Hercegovina, samt noe av grenseområdet mot Slovenia.Staten ble styrt av Ustaše og kjempet en trefronts krig mot de kommunistiske partisanene og. I 1948 ble staten Israel opprettet. Det skjedde gjennom krigføring og på bekostning av den palestinske befolkningen som bodde i området fra før. Siden da har konflikten vært preget av et skjevt maktforhold: et militært sterkt Israel med stor støtte fra USA på den ene siden, og et delt palestinsk folk uten en egen stat på den andre Slovenia (slovensk: Slovenija), offisielt Republikken Slovenia (slovensk: Republika Slovenija) er et land i det sørlige Sentral-Europa som grenser til Italia i vest, Adriaterhavet i sørvest, Kroatia i sør og øst, Ungarn i nordøst og Østerrike i nord. Landets hovedstad er Ljubljana.Slovenia har et innbyggertall på ca. 2 millioner og dekker et areal på ca. 20 273 km² Enver er ansvarlig for vår menneskerettighetsundervisning og Vest Balkan-ekspert. Enver er flyktning, aktivist, forfatter og har jobbet hos oss siden 1996. Han opplevde selv krigen i og mot Bosnia mellom 1992 og 1995. Han ble uteksaminert fra juridisk fakultet i Sarajevo, har studert flerkulturell forståelse på Høgskolen i Oslo og menneskerettigheter ved Nansenskolen

Historie Vg2 og Vg3 - Nye stater - nye grenser - NDL

Video: Borgerkrigen i Jugoslavia - Wikipedi

Visa profiler för personer som heter Stat Yugoslavia. Gå med i Facebook för att komma i kontakt med Stat Yugoslavia och andra som du känner. Facebook ger.. I sosialistiske stater har staten og folket konsekvent blitt omtalt som ett, hvor Partiet hele tiden har gitt det folket egentlig vil ha. Den marxistiske filosofen György Lukács formulerte det slik: Blant de avgjørende maktfaktorer i staten - som er vi selv - står partiet på det aller øverste trinnet av rangstigen Definitions of Jugoslavia_under_andre_verdenskrig, synonyms, antonyms, derivatives of Jugoslavia_under_andre_verdenskrig, analogical dictionary of Jugoslavia_under_andre_verdenskrig (Norwegian

Kongeriget Jugoslavien - Wikipedia, den frie encyklopædiEuropa - BalkanKroatia - Den norske HelsingforskomitéEuropa - KroatiaIl ratto delle sabine (1961) - Streaming | FilmTVEuropa - Kr
 • Ytterdør tre.
 • Frauenmuseum bonn adresse.
 • Hein turisthytte.
 • Hotels in meiningen und umgebung.
 • Bestes bundesland zum leben.
 • Tom ford ft5294.
 • Statnett oslo.
 • Lårhalsbrudd dødelighet.
 • Tiny audio m6 test.
 • Synonyme de souffrant en 6 lettres.
 • Entercard remember nettbank.
 • Ballongbukett trondheim.
 • Rundreise irland.
 • Grenseelver i verden.
 • Carl grimes sophia peletier.
 • Nj state.
 • Beste bål.
 • Filmmuseum düsseldorf programm.
 • Øivind sand malerier.
 • Landratsamt lichtenfels wunschkennzeichen.
 • Diare tidlig tegn på graviditet.
 • Cewe fotobuch rahmen um bilder entfernen.
 • Fjellhytte trend.
 • Burpees øvelser.
 • Monatskarte bus preis.
 • Montere ryggekamera pioneer.
 • How to delete conversation on facebook messenger.
 • Cafe mode.
 • Baby nekter å pusse tenner.
 • Napoleon stormannsgal.
 • Sprocket fragglene norsk.
 • Biotherm blue therapy serum.
 • Bryllup odderøya.
 • Omega moonwatch.
 • Prøvetime 3t.
 • Vikeplikt gangvei.
 • Billy bob thornton fargo.
 • Sverre bentzen.
 • Hesten til albert og herbert.
 • Serana skyrim location.
 • Softwaretechnik tu dortmund.