Home

Utveksling uit jus

Å studere i utlandet vil gi deg mange fordeler både i studiesammenheng og senere på arbeidsmarkedet. Du vil få ett nytt perspektiv på faget, utvide språkkunnskapene dine og etablere nye nettverk. Les mer om hvorfor du bør studere i utlandet Status utveksling vår 2021 (følg med på denne siden) Utvekslingsavtale mellom Land Nivå; Bond University og Det juridiske fakultet : Australia Bachelor og Profesjonsstudium: Bond University og Institutt for kriminologi og rettssosiologi : Australia Bachelor: University of Western Australia og Det juridiske fakultet : Australi Søknadsweb er nå åpen for søknader om utveksling for våren 2021. Søknadsfristen er 15. september. Oversikt over utlyste plasser for våren 2021 (endringer kan forekomme) Se video: Informasjonsmøte om utveksling våren 202 UiT The Arctic University of Norway is located in Northern Norway and has about 12000 students, 10 % of them international. The university has campuses in various towns in the region: Tromsø, Narvik, Harstad, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Mo i Rana, Bodø, Bardufoss and Svalbard. UIT offers studies in the framework of exchange programmes such as ERASMUS, North2North, Nordplus, Barentsplus and.

På denne sida kan du finne fram til den utvekslingsavtalen som er den rette for deg: - Skriv inn inn namnet på studieprogrammet (til dømes: master historie) og få opp avtalar som er spesielt anbefalt

Våre jus-studenter er de mest fornøyde i landet. Dette i følge NOKUTS Studiebarometer, der rettsvitenskap ved UiT har fått best score av landets tre masterutdanninger i rettsvitenskap flere år på rad Opptakskrav: Opptakskravet til studiet er generell studiekompetanse eller realkompetanse. For søkere med generell studiekompetanse er søknadsfristen 15. april. Studiet er adgangsbegrenset, og det er 150 studieplasser. Kvoter: Det er egen kvote for søkere som kan dokumentere nordnorsk/samisk tilknytning. For nærmere informasjon om dette, se Samordna opptak Utveksling. Ta et semester eller to i utlandet som del av utdanningen din ved JUS. Si fra. Si fra når du er fornøyd med læringsmiljøet eller når du mener noe må forbedres. Særlig ber vi deg varsle om alvorlige, kritikkverdige forhold. Arrangement for studenter Studere juss? Det juridiske fakultet tilbyr master- og ph.d.-program i rettsvitenskap, og er kjent for et godt undervisningsopplegg og studentmiljø Rettsvitenskap (jus) (master - 5 år) Oppbygging og gjennomføring. Jusstudiet er et 5-årig profesjonsstudium og gir 300 studiepoeng. Master i rettsvitenskap består Utveksling: Du kan også velge å reise på utveksling, i stedet for å ta valgfrie emner på masternivå

Utveksling gjennom Erasmus-programmet vil sjelden gi muligheter for å skrive en eller flere oppgaver som kan godskrives som masteroppgave, men det kan finnes enkelte unntak. Du må selv undersøke om noen av emnebeskrivelsene hos vertsuniversitetet ser ut til å åpne for skriftlige arbeider som dekker kravene til godskriving av masteroppgave Rettsvitenskap (jus) (master - 5 år) Vil du bli advokat eller dommer, ønsker du å jobbe i forvaltningen eller for en humanitær organisasjon? Vi kan tilby en utdanning som gir deg mange muligheter på arbeidsmarkedet

Utveksling er mulig for alle studenter, uavhengig av hvilke karakterer man har. Selv om utveksling generelt er tilgjengelig og mulig for alle, er det gjennom noen av utvekslingsavtalene likevel et krav om at studentene må ha et bestemt karaktersnitt for å være kvalifisert til å utveksle til den aktuelle institusjonen Hvert år drar over 1000 UiO-studenter på utveksling. Finn ut hvordan du kan bli den neste! Status utveksling vår 2021. UiO åpner for utveksling innenfor Europa våren 2021. Koronapandemien preger fortsatt både Norge, UiO og samtlige av våre partneruniversitet i utlandet Utvekslingsmuligheter i utlandet ved Det juridiske fakultet. På det integrerte masterprogrammet i rettvitskap er det lagt opp til at du reiser ut på 4. eller 5. studieår, gjennom å ta den valfrie delen av studiet i utlandet (spesialemne og/eller masteroppgåve) Juss, eller rettsvitenskap, handler om lov, rett og juridisk metode. Store deler av samfunnet er regulert gjennom lover og regler, og juss er dermed et svært variert fagfelt Det juridiske fakultet i Oslo - Den eldste og største utdannings- og forskningsinstitusjonen for rettsvitenskap i Norge

Studere i utlandet - Det juridiske fakulte

Internasjonal utveksling på jus Del artikkel: Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen har i våren 2019 foretatt en faglig vurdering av HHUiS sin kombinasjon av utveksling og hjemme-emner i bahcelorprogrammet i rettsvitenskap som utvekslingsavtalene ved HHUiS åpner for Valgemner på masternivå er emner som skal inngå i graden Master i rettsvitenskap på 4. og 5. studieår. Du kan velge emner fritt fra denne listen eller du kan velge å spesialisere deg innenfor et fagområde ved å velge en profil. Oversikten er delt inn i hvilket semester eksamen avholdes Studentutveksling: Søk om utveksling . Slik søker du om utveksling - trinn for trinn I en globalisert verden, er internasjonal erfaring gull verdt UiT Norges arktiske universitet har nå fått ny nettside som gir en oversikt over alle internasjonale partnerskapsavtaler UiT har for utveksling av studenter, ansatte og forskere. Siden vil også være et nyttig verktøy for saksbehandlere som jobber med partnerskapsavtaler

Ny portal for utveksling ved UiT. UiT Norges arktiske universitet har nå fått ny nettside som gir en oversikt over alle internasjonale partnerskapsavtaler UiT har for utveksling av studenter, ansatte og forskere. Siden vil også være et nyttig verktøy for saksbehandlere som jobber med partnerskapsavtaler. Se:. Kommentarer og rettelser kan sendes til: www@jus.uit.no Sist oppdatert 07.01.03. Søknadsfrist for utveksling i høstsemesteret: 15. februar nstituttet er også partner i Nordplus-nettverket (Archaeology og Culture Heritage Studies), som gir mulighet til studere ved mange universiteter i Norden og Baltikum UiT Norges Arktiske Universitet Universitetsbiblioteket uit.no/ub - munin@ub.uit.no . Munin bygger på DSpace. UiT Norges Arktiske Universitet Universitetsbiblioteke Gå direkte til en av web-tjenestene for studenter og søkere ved UiT Norges arktiske universitet. Gå til studentweb » Gå til søknadsweb » Gå til søknadsweb for etter- og videreutdanning » Andre tjenester. NB Disse tjeneste er kun ment for å test ut systemene ved UiT og data som legges inn her vil bli forkaste

Forskjellene er store: De tradisjonelle universitetene har langt mer utveksling enn høyskolene. - Studentutveksling er mulig også på såkalte vanskelige fag, sier Haugen. På noen utdanninger er utveksling allerede godt innarbeidet, særlig på lange profesjonsutdanninger som sivilingeniørstudiet, jus og medisin Nominasjon Etter utløpt søknadsfrist, vil utvekslingskoordinator ved UiT vurdere søknaden for nominasjon til utvekslingsavtale. OBS! Tilbakemelding gis på din UiT e-postadresse: brukernavn@post.uit.no. Etter at du er godkjent av UiT, kan du gå videre og fullføre søknaden om utveksling (se #5 godkjenning & #7 Søknad til partneruniversitet) Skal du på utveksling våren 2020? Målgruppe: Studenten. Ansvarlig: Astrid Sollid Brokke. Opprettet: 04.09.19 13:53 Husk søknadsfristen 15. september. Du finner informasjon og lenke til søknadsskjema her. PUBLIC_BRUKER 189. CONTACT US / FOOTER / LOGIN . Logg inn. CONTACT US. Studentutveksling: Søk om utveksling . 6. Nominasjon Etter utløpt søknadsfrist, vil utvekslingskoordinator ved UiT vurdere søknaden for nominasjon til utvekslingsavtale. OBS! Tilbakemelding gis på din UiT e-postadresse: brukernavn@post.uit.no. Etter at du er godkjent av UiT, kan du gå videre og fullføre søknaden om utveksling (se #5 godkjenning & #7 Søknad til partneruniversitet)

Utvekslingsavtaler UiT

Ny maritim doktorgradsutdanning | Norges Rederiforbund

Gjennom utveksling med sosialarbeidere i Estland, Spania og de norskiske landene ble den europeiske dimensjonen i prosjektet belyst. Universitetet i Tromsø, Barnevernets Utviklingssenter i Nord-Norge, 9037 TROMSØ. Telefon: 77 62 32 73, E-post: herdis.levang@uit.no. Hvorfor forretningsjus og økonomi? Bachelor i forretningsjus og økonomi er en tverrfaglig utdannelse som setter deg i stand til å løse styrings- og driftsmessige problemer av økonomisk og juridisk art i organisasjoner og private og offentlige virksomheter på en faglig forankret og helhetlig måte Denne rapporten er utformet på bakgrunn av et samarbeid i Universitets NAV;der formålet er å skape en felles arena for forsknings- og utviklingsarbeid for UiT - Norges arktiske universitet og NAV, samt å utvikle NAV som praksissted for studenter. <br><br> Min forskningsinteresse har over tid omfattet ungdom i kontakt med hjelpetjenester, og etter hvert har jeg utviklet interesse for. Studiebesøk og utveksling i Malmö . Kunnskapsverksted som videreutdanning. Veiledermøte og koordinering . Møte i Tartu. Oppstart av kunnskapsverkstedet. Socialwork 2007 - Parma. Work-shop på Forsasymposiet i Lund. Telefon: 77 62 32 73, E-post: herdis.levang@uit.no. UiT har et mål på 20 prosent innen 2020, og kunne i 2016 sende 11 prosent av studentene på utveksling*. For helse-sosial- og idrettsfag er tallet lavere, der har kun 8 prosent av studentene tatt sjansen på et opphold i utlandet. Heldigvis er dette er i endring! Ergoterapeutene leder a

Sønnen min skal på utveksling til USA fra høsten av. Tanken er at han skal ha en norsk bankkonto hvor jeg kan overføre lommepenger til ham. Han vil ha et debetkort knyttet til denne kontoen, sånn at han både kan ta ut penger i minibank og bruke kortet som betalingsmiddel. Men det er jo en jungel. Har du planer om å dra på utveksling våren 2021 og vil vite mer før søknadsfristen 1.septembe

Forord. Tidlig i 2020 skal Regjeringen legge frem en stortingsmelding om internasjonal studentmobilitet. Meldingen vil omhandle ulike former for slik mobilitet, deriblant norske gradsstudenter i utlandet, utenlandske gradsstudenter i Norge, praksismobilitet, korttidsmobilitet, virtuell mobilitet/utveksling og - ikke minst - utvekslingsmobilitet Du som har søkt via Samordna Opptak må ettersende vitnemål eller kompetansebevis innen 1. juli. Du trenger ikke ettersende vitnemål dersom du får elektronisk vitnemål, det får vi inn automatisk. Du som har søkt via Søknadsweb vil antakelig få svar på søknaden din før du har fullført vårsemesteret. Dersom du får tilbud om studieplass eller venteliste, vil dette mest sannsynlig. Samtidig som fagmiljøet på Institutt for økonomi, markedsføring og jus håper å se mange av sine studenter reise til København på utveksling i tiden fremover, er de klare for å ønske flere utvekslingsstudenter fra CBS velkommen til campus Ringerike. - Nå har vi fått splitter nye fasiliteter på campusen og nye studentboliger Dette helt nye tiltaket i Erasmusprogrammet er en del av EUs strategi for samarbeid med naboregioner og andre partnerland

Skaff deg internasjonal erfaring. Du kan ta deler av bachelor i statsvitenskap i utlandet.Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne Hei! Jeg er student, og kjøpte i fjor leilighet. Jeg går første året på en bachelorgrad, og har iløpet av studietiden veldig lyst å reise på utveksling. Lurer dermed på hva som er mest praktisk å gjøre med leiligheten. Har tenkt å leie ut leiligheten, slik at leieinntektene dekker de løpende utgi.. Med innarbeiding av lovsamlingen menes markering, understreking, indeksering og henvisninger i lovsamlingen. En innarbeidet lovsamling vil gjøre det langt enklere å finne frem på eksamen og samtidig får du en god gjennomgang av de aktuelle bestemmelsene

Alle utvekslingsavtaler ved Det juridiske fakultet

Video:

Utveksling UiT

Tema er forholdet mellom ILO-konvensjon nr. 169 om stammefolk og urfolk i selvstendige stater (ILO-169) og norsk rett. Avhandlingen tar sikte på å gi en strukturert analyse av ILO-169s gjennomslagskraft i norsk rett 9. mai 2020 kl. 09:20 Avlyser utveksling ved UiT. På grunn av usikkerheten rundt koronapandemien avlyser ledelsen ved UiT Norges arktiske universitet all studentutveksling i høstsemesteret i år Gløymt passord? Oppgi Brukarnamn og vi sender deg ei lenke for endring av passordet ANSA tilbyr gratis informasjon og veiledning om studier i Tyskland. Utdanningen i Tyskland er av høy kvalitet og du betaler ikke skolepenger ved offentlige læresteder

Finn utvekslingsavtaler Studentsider Universitetet i

 1. Utveksling for studenter Målet med et studieopphold i utlandet gjennom Erasmus+ er å få uttelling både faglig, språklig, kulturelt og personlig. Du betaler ikke skolepenger, du får Erasmus+-stipend samtidig som du kan få støtte fra Lånekassen, du får en språktest og -sertifikat, og du kan få gratis språkkurs
 2. Det er tilrettelagt for utveksling i 3.året av studiet ved by- og regionplanlegging. NMBU har mange spennende utvekslingsavtaler som du kan lese mer om: UTVEKSLING. Les flere artikler om studiet: Mitt første møte med by- og regionplanlegging på NMBU (fra Magasinet Kote+) Utfordrer tradisjonell undervisning med nye metode
 3. Etter Lov om universiteter og høyskoler er det krav om politiattest ved opptak til studium der studentar i samband med obligatorisk praksisopplæring/klinisk undervisning kjem i kontakt med pasientar, barnehagebarn, elevar eller andre

Av Esben Bjøri, forskerlinjestudent TREC I oktober reiste vår kjære forskerlinjestudent Birgit Småbrekke på utveksling ut i den store verden.Turen gikk til San Diego i USA og en av våre internasjonale samarbeidspartnere ved Universitetet i California. Vi har tatt en prat med Birgit om hennes opplevelser på reisen Det er lagt til rette for utveksling i. 7. semester; Du har også mulighet til å søke om praksis i utlandet i forbindelse med praksisperioden i videregående skole (8. semester). Internasjonalisering i lektorutdanningen. Hit kan du reise . Alt du trenger å vite om utveksling ID-porten. ID-porten is an identification portal at the Norwegian Agency for Public Management and eGovernment (Difi) which provides secure logon with an electronic ID (e-ID) from MinID, BankID, Buypass and Commfides

Jurfak - Det juridiske fakultet UiT

Drømmer du om å reise på utveksling? Nå har UiT lansert en portal som gjør det enklere for deg som ønsker å reise. Der finner du blant annet generell.. Timeplan for Utveksling/andre ved UiT Norges arktiske universitet. Skip to main content Timeplaner. Emner (current) Lærer; Rom; Studentsett; Semester 2019 Høst 2017 Vår 2017 Høst 2018 Vår. Reglementer og forskrifter m.m. Universitets og Høgskoleloven. Studieplan for graden cand jur. Reglement for obligatorisk utpassering i praksi Kommentarer og rettelser kan sendes til: www@jus.uit.no Sist oppdatert sommeren 2000.. Jeg er foreløpig på ventelisteplass nr. 18 på rettsvitenskap (jus) ved UiT. Dette gjelder da kvoten for førstegangsvitnemål. Vet at de overbooker, og jeg antar at sjansene er relativt små. Er det noen her inne som har erfaring med dette? Er det muligheter eller kan jeg bare gi opp først som sist?..

Rettsvitenskap - master UiT

Studier - Det juridiske fakulte

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (forkortet UiT) (nordsamisk: Romssa universitehta - Norgga árktalaš universitehta) er det tredje største av Norges ti universiteter og verdens nordligste universitet. Med 15 500 studenter og rundt 3 300 ansatte er det Nord-Norges største forsknings- og utdanningsinstitusjon.. Nord universitet har 1.300 ansatte og 11.000 studenter, fordelt på studiesteder i Nordland og Trøndelag 1. Ta den oppgitte effekten på motoren din i hk og multipliser med 0,3 2. Gjør et realistisk overslag over toppfarten til båten din og regn om til fot pr. sekund (1 knop = 1,69 fot pr. sekund) 3. Divider resultatet fra pkt. 1 med resultatet fra pkt. 2 4. Divider resultatet fra pkt. 3 med 3,14 5.. OsloMet - storbyuniversitetet - Her kan du få hjelp til hvordan du kommer i gang med skriveprosessen

Det juridiske fakultet Universitetet i Berge

 1. På utveksling i Japan. Høsten 2018 var Sarah Figenschou på utveksling i Japan. - Jeg mener at om man studerer internasjonale relasjoner er det et poeng å komme seg ut i verden og faktisk oppleve verden fra ulike perspektiver. Les hele intervjuet med Sarah her
 2. Introduksjon. Høgskolen i Innlandet tar ditt personvern på alvor. Ved hjelp av denne veilederen kan du lese hvordan vår nettløsning bruker informasjonskapsler, og hva du samtykker til ved å la oss ta i bruk noen flere
 3. ering av Diskri
 4. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Campuser i Trondheim, Gjøvik og Ålesund. NTNU har 40000 studenter og hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge

Oppbygging og gjennomføring - Rettsvitenskap (jus) (master

Hvor kan du dra? Det juridiske fakultet Universitetet

 1. Besøk oss. Fylkets hus Trondheim Erling Skakkesgt. 14 7013 Trondheim. Åpningstider. Mandag-fredag 08.00-15.3
 2. ANSA tilbyr gratis informasjon og veiledning om studier i Danmark. Mange studerer økonomi, psykologi, medisin, arkitekt eller fysioterapi i Danmark
 3. - Skal du reise på et utvekslingsår er det best å starte så tidlig som et år i forveien. - Det er mest normalt å reise VG2, for dette er det eneste året lånekassa støtter og gir stipend til. - Lurer du mer på hvordan det var for meg, sjekk ut dette blogginnlegget her, elle

Rettsvitenskap (jus) (master - 5 år) - Universitetet i Osl

Jusstudenter fra UiO og UiT har laget en stor ressursside om eiendom- og boligrelaterte emner. Formålet er å bidra med rettsavklaring for vanlige folk innen de mest sentrale temaene, slik som for eksempel husleieforhold, og vi har fokus på å utarbeide avklarende og pedagogisk innhold som er enkelt å forstå for innbyggerne KOPIERT FRA GAMMEL BLOGG So far.. 19.10.09 Men over to the point; som framtidig utvekslingsstudent i USA tenkte jeg det var på høy tid å begynne å skrive noe om det. Jeg har alltid sett for meg at jeg skulle skrive iherdig om hele prosessen når det endelig ble min tur, men skuffende nok ha

Utveksling fra A til Å Det juridiske fakultet

Åpningstider i billettluken Billettluke: Mandag - fredag 10:00 - 20:00 Billettluke telefon: Mandag - fredag 11:00 - 18:30 Billettluke: Lørdag 12:00 - 18:0 Databaser | E-tidsskrifter | E-tidsskrifter etter emne (Browzine) | Les lånereglene og lånebetingelsene. Eldre utenlandsk litteratur (før 1966) I HK1 finner du eldre utenlandsk litteratur.. Masteroppgaver og doktoravhandlinger. Du finner masteroppgaver, doktoravhandlinger mm i DUO Vitenarkiv. Emnesø You have been idle too long.   You will be logget out in Rettsvitenskap (jus) UiO > Universitetsbiblioteket > Skrive og publisere > Besøksadresse. Georg Sverdrups hus, 4.etasje Moltke Moes vei 39. Postadresse. Våre postadresser. Telefon, faks, e-post +47 22 84 40 50 postmottak@ub.uio.no. Ansvarlig for denne siden. Nettredaksjonen på UB

Utveksling - Universitetet i Osl

Utveksling I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. UiA ønsker å integrere studentutveksling i alle studieprogram. Hit kan du reise . Alt du trenger å vite om utveksling Videre studier. Internship i løpet av utveksling. Som student på Bachelor of Business Administration eller Siviløkonom har du muligheten til å kombinere internship med utveksling gjennom kurset ELE 3657, BI Internship on Exchange. Du vil da få muligheten til å jobbe i en bedrift i vertslandet, samtidig som du studerer på en av BI sine partnerskoler Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Om informasjonskapsler Personvern Ansvarlig redaktør. Logg in

OsloMet - storbyuniversitetet - Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på ditt studium NITO er Norges største fagorganisasjon for ingeniører og teknologer med bachelorgrad, mastergrad eller enda høyere utdanning. Med gode medlemsfordeler og skattefradrag på kontingent, får du mer å rutte med i hverdagen. Bli medlem! Gjør som 90.000 andre ingeniører og teknologer Vis Jonas Ørnes Andersens profil på LinkedIn, verdens største faglige nettverk. Jonas har 6 jobber oppført på profilen. Se hele profilen på LinkedIn og finn Jonas' forbindelser og jobber i tilsvarende bedrifter Bruk same brukarnamn, etterfølgt av @uia.no, og passord i Canvas som du bruker på andre tenester hos UiA. Du må ha godkjent utdanningsplanen din i StudentWeb for å få tilgang til å logge inn i Canvas og få tilgang til emne i Canvas

 • Wellington bombefly.
 • Rheumatoid arthritis treatment.
 • Varedeklarasjon hudkrem.
 • Hva gjør du i fritida.
 • Ide skeidar ålesund.
 • Pension maria schlepzig.
 • Lime gummi.
 • Undressed das date im bett rtl2.
 • Cewe fotobuch rahmen um bilder entfernen.
 • Helsebussen hamar.
 • Definitionsmenge wertemenge bestimmen übungen.
 • Hvordan tegne ansikt steg for steg.
 • Karnøste behandling.
 • Sverre bentzen.
 • Blåreseptforskriften.
 • Omega moonwatch.
 • Chateau sainte beatrice prix.
 • T skjorte logo.
 • Interfriendship.
 • Photographe concours cso.
 • R threads vs npt.
 • Gopro quik windows 7 download.
 • Tv kamper championship.
 • The ring of fire.
 • Bücherei mannheim rheinau.
 • Sticks n sushi.
 • Fjell spania.
 • Silvester wachenburg weinheim.
 • Joker kostüm amazon.
 • Serana skyrim location.
 • Tarzan spark barn.
 • Mini aussie züchter bayern.
 • Brenda patea instagram.
 • Kourtaliotiko gorge.
 • Fjord1 mobil.
 • Sylt camping.
 • Gyllene tider turne 2013.
 • Tannenbaum kaufen wittlich.
 • Gps tracker biltema.
 • Kunnskaps og informasjonssamfunnet definisjon.
 • Stressinkontinens operation.