Home

Riksforsamlingen på eidsvoll snl

Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814 samlet 112 valgte representanter. Riksforsamlingen var samlet mellom 10. april og 20. mai, og hadde i oppgave å utforme Norges grunnlov. Medlemmene i forsamlingen ble indirekte valgt fra landets menigheter og militærforlegninger, og bestod tilsammen av 112 representanter. 33 av disse var valgt fra hær og flåte, 25 fra kjøpstedene og 54 fra amtenes. Eidsvollforsamlingen var den riksforsamlingen som satt sammen på Eidsvoll fra 10. april til 20. mai 1814. Forsamlingen utarbeidet og vedtok Norges grunnlov av 17. mai samme år. Se Riksforsamlingen. Riksforsamlingen på Eidsvoll fra 10. april til 20. mai 1814 ble sammenkalt for å utarbeide Norges Grunnlov.Landets grunnlovgivende forsamling ble innkalt av prins Christian Frederik, som inntil da hadde vært kong Frederik VIs stattholder i Norge. Gjennom sitt åpne brev av 19. februar til hele folket og landets embetsmenn kunngjorde han at han hadde overtatt riksstyret som regent for å.

Riksforsamlingen på Eidsvoll 1814 - representanter - Store

10. april 1814 kom de 112 valgte utsendingene sammen til Riksforsamlingen Eidsvoll Verk. Fra første dag var Riksforsamlingen splittet i to partier eller grupperinger: Selvstendighetspartiet, som ønsket full selvstendighet for Norge, og Unionspartiet, som mente det var mest hensiktsmessig å gå inn i union med Sverige Stormannsmøtet var et møte som ble holdt på Eidsvoll 16. februar 1814. Møtedeltakerne var en forsamling av 21 av Østlandets ledende menn, som var kalt sammen av den danske stattholder Christian Frederik til å for å uttale seg om prinsens planer for en norsk selvstendighetspolitikk. Innkallingen var en reaksjon på Kieltraktaten, som forpliktet Danmark til å avstå Norge til Sverige. Liste over eidsvollsmenn er en oversikt over de 112 delegatene som deltok i arbeidet med Norges Grunnlov under Riksforsamlingen i Eidsvollsbygningen på Eidsvoll i april-mai 1814.Listen oppgir valgkrets og hvilken partitilknytning de tok under riksforsamlingen

Riksforsamlingen på Eidsvoll. Den grunnlovgivende forsamlingen er kjent som «Riksforsamlingen», og medlemmene ble valgt i landets menigheter og militærforlegninger. Av de 112 mennene som møtte på Riksforsamlingen på Eidsvoll, kom. 53 fra landdistriktene (amtene og grevskapene Christian Magnus Falsen var i samtiden sterkt omstridt som embetsmann og politiker. Selvstendighetsmennene i Riksforsamlingen på Eidsvoll 1814 omtalte han som den herlige Falsen, og ettertidens selvstendighetsmenn blant historikerne har gitt ham ærestittelen Grunnlovens far Maleriet er den eldste skildringen vi har fra denne historiske begivenheten og er komponert slik at to forsamlinger møtes: riksforsamlingen på Eidsvoll og det til enhver tid sittende storting. Slik blir ethvert møte i stortingssalen også et møte hvor Christies årvåkne blikk er en påminnelse om den forpliktende arven fra 1814 som de folke- valgte viderefører

Eidsvollsforsamlingen - Store norske leksiko

Stormannsmøtet på Eidsvoll (ofte kalt Notabelmøtet) var en forsamling av 21 innflytelsesrike nordmenn som møttes 16. februar 1814 på innbydelse fra stattholder Christian Frederik dagen i forveien. Foranledningen var at stattholderen og den norske eliten i januar-februar ble kjent med innholdet i Kieltraktaten fra 14. januar, og at den danske kongen ga opp kampen for å beholde Norge under. Peter Schmidt var 2. representant for Trondheim ved Riksforsamlingen på Eidsvoll og en av byens ledende kjøpmenn fra 1803 og frem til forretningen gikk konkurs i 1820-årene. Schmidts far var en av mange flensburgere som tok borgerskap i Trondheim på 1700-tallet Thomas Bryn var medlem av Riksforsamlingen på Eidsvoll og stortingsrepresentant flere ganger i de første årene etter 1814. Bryn vokste opp i en bergmannsfamilie på Kongsberg. I flere generasjoner hadde hans forfedre vært alminnelige gruvearbeidere i Årdal og på Kongsberg, men faren hadde arbeidet seg frem til en stilling som damstiger ved sølvverket og var dessuten en av byens. Riksforsamlingen på Eidsvoll 1814 var en gruppe valgte representanter med oppgave å utforme Norges grunnlov, samlet på Eidsvoll i 1814 mellom 10. april og 20. mai

Partiene på Eidsvoll. Det sies at det var to partier på Eidsvoll i 1814 - selvstendighetspartiet og unionspartiet. Men dette var ikke politiske partier i moderne forstand. «Partiene» på Eidsvoll var to uorganiserte meningsgrupper: De som gikk inn for full selvstendighet for Norge og de som gikk inn for en union med Sverige Riksforsamlingen, også kalt Eidsvollsforsamlingen etter møtestedet, besto av 112 representanter som mellom 10. april og 19. mai 1814 utarbeidet Grunnloven.. Forsamlingen hadde sine møter i Eidsvollsbygningen.Grunnloven ble vedtatt 16. mai.Dagen etter, den 17. mai 1814, ble loven underskrevet og datert, og forsamlingen valgte konge. 17. mai ble derfor seinere valgt til Norges nasjonaldag Omveltningene i 1814 skapte det moderne Norge med en grunnlov som sikret folkesuverenitet og maktfordeling. Det la grunnlaget for demokratisk utvikling i Norge. Men hendelsene i 1814 skjedde ikke i et vakuum, og den norske grunnloven skapt på Eidsvoll var et produkt av de politiske ideene som preget samtida i verden for øvrig Et innlegg i debatten om parlamentarismen « Eidsvold 1814 » forteller likevel flere historier enn den om riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814. Maleriet ble malt samtidig som den politiske striden om innføringen av parlamentarismen raste i Norge i 1880-årene. Å innføre parlamentarisme ville kreve en endring av Grunnlovens maktfordelingsprinsipp, og maleriet har blitt tolket som et innlegg. Trondhjemske infanteriregiment under Riksforsamlingen på Eidsvoll 1814. Schevig tilhørte et storbondemiljø i Nord-Trøndelag. Hans farfar, Daniel Torbergsen Malmo, hadde 1778 kjøpt den gamle offisersgården Skevik. Her vokste Daniel Larsen opp som odelsgutt. Han fikk sin utdannelse på omgangsskolen i bygda

Riksforsamlingen - Wikipedi

 1. nesmerker. Men mange står fremdeles og fungerer som museer,.
 2. Allerede fra første dag av riksforsamlingen i 1814 var de 112 representantene på Eidsvoll splittet i to grupperinger. De to grupperingene eller partiene på Eidsvoll var grunnleggende uenige om hvordan Norges forfatning skulle være. Den ene ønsket full selvstendighet,.
 3. Året 1814 er det mest dramatiske året i norsk historie. Fra å være del av et enevelde med hovedstad i København, var vi en selvstendig stat i få måneder om sommeren, før vi gikk inn i en politisk union med Sverige før året var omme. På tross av krig og omveltninger skapte hendelsene i 1814 varig fred og stabilitet i Norden og indre selvstyre i Norge. Det viktigste dokumentet som.
 4. Riksforsamlingen på Eidsvoll 1814 (1884-85) Av: Therion 16. mai 2017, 22:00. Oscar Arnold Wergeland (1844-1910) Olje på lerret, 285 x 400 cm, Stortingssalen, Oslo
 5. Riksforsamlinga på Eidsvoll 10. april 1814 kom Riksforsamlinga saman på Eidsvoll verk. Dei var 112 valde representantar, samankalla av regenten, Christian Frederik

Riksforsamlingen på Eidsvoll: den moderne norske

 1. Matros, småbruker og eidsvollsmann. Foreldre: Småbruker (husmann med jord) Thor Evensen (f. 1745) og Ingeborg Madsdatter Holte. Gift 22.12.1812 med enke Else Hansdatter Watneboe (1779 (døpt 22.8.)-5.8.1861), datter av Hans Pedersen Watneboe (1730-99) og Ingeborg Olsdatter (1734-96). Matros Even Thorsen møtte i Riksforsamlingen på Eidsvoll, valgt som utsending fra.
 2. Forlikskommissær og valgt til 1. deputert for Søndre Trondheimjems amt til riksforsamlingen på Eidsvoll 1814 denne teksten og lim den inn i litteraturlisten din: Mykleby, Axel: Lars Larsen Forset i Norsk kunstnerleksikon på snl.no Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på.
 3. EIDSVOLLMENNENE: Dette maleriet av Riksforsamlingen på Eidsvoll 1814 av Oscar Wergeland henger i Stortingssalen. For 200 år siden utformet 112 menn Norges Grunnlov
 4. Riksforsamlingen på Eidsvoll: Forsamling av 112 menn som kom sammen på Eidsvoll våren 1841 for å lage en norsk grunnlov. Riksforsamlingen på Eidsvoll (The Constitutional Assembly at Eidsvoll) - Assembly of 112 men who convened at Eidsvoll in 1814 to write a Norwegian constitution
 5. The Norwegian Constituent Assembly (in Norwegian Grunnlovsforsamlingen, also known as Riksforsamlingen) is the name given to the 1814 Constitutional Assembly at Eidsvoll in Norway, that voted the Norwegian Constitution and formalised the dissolution of the union with Denmark.In Norway, it is often just referred to as Eidsvollsforsamlingen, which means The Assembly of Eidsvoll
 6. Bildeanalyse er et systematisk forsøk på å avdekke den meningen eller det budskapet som bildet formidler. Analyser bildet av riksforsamlingen på Eidsvoll 1814
 7. Maleriet tilhører Eidsvoll 1814.Fra DigitaltMuseum Minnesmerke over Frederik Schidt og Christopher Hoen på Haug kirke i Hokksund Frederik Schmidt (født 27. mai 1771, død 16. februar 1840) var en norsk/dansk teolog, dikter og medlem av Riksforsamlingen på Eidsvoll

«Eidsvold 1814» - Wikipedi

Hvor mye kostet riksforsamlingen? I sine opptegnelser skrev Nicolai Wergeland den 18. april at representantene, i tillegg til måltidene på forsamlingsstedet Eidsvoll verk, også fikk det de måtte trenge til aftens og frokost der de bodde Det syntes ikke i de politiske forhandlingene Eidsvoll verk i 1814. Riksforsamlingen fortsatte finansdebatten 14.mai 1814 og det [] Filed Under: Dagbok 1814, EUB-magasinet Tagged With: Dagbok 1814, Eidsvoll, Eidsvoll 1814, grev Johan Herman Wedel Jarlsberg, Riksforsamlingen Adresser og fullmakter til Riksforsamlingen på Eidsvoll 1814 Adresser og fullmakter er betegnelsen på dokumentene som ble utformet over hele landet i 1814 og som Riksforsamlingens representanter bragte med seg til Eidsvoll. Over 400 dokumenter er bevart som vitnesbyrd på Norges første, nasjonale valg

Verkseierboligen ved herregården Eidsvoll verk, i dag godt kjent ved navnet Eidsvollsbygningen, ble møtestedet for de 112 representantene som kom sammen for å utarbeide og undertegne Norges nye grunnlov. På den tid var jernverket eid av forretnings- og embetsmannen Carsten Tank Anker, og var et betydelig industrianlegg Oscar Wergeland skal ha bommet på en del ting da han 70 år etter Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814 forsøkte 24.03.2014 Eidsvollsmennene reiste fra Bergen i «limousin De seks ukene Riksforsamlingen var samlet på Eidsvoll var preget av intenst arbeid og flere konflikter mellom representantene. Resultatet ble datidens mest demokratiske statsforfatning Riksforsamlingen på Eidsvoll valgte Christian Fredrik enstemmig til konge, men allerede da var det betydelig opposisjon både mot hans politikk og mot hans person. Hva var det med denne mannen som vakte så sterke reaksjoner? Slik var det ikke bare i 1814,. Norges grunnlov ble vedtatt av riksforsamlingen med 112 menn i Eidsvollsbygningen på Eidsvoll den 16.mai og datert neste dag 17.mai 1814. Camilla Collett Var født 23. januar 1813 i Kristiansand og døde 6.mars 1895 i Oslo

«Eidsvold 1814», også feilaktig kalt Eidsvold Riksraad 1814, Riksforsamlingen på Eidsvoll og annet, er et berømt, norsk maleri som viser Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814, der Norges Grunnlov ble utformet og vedtatt. Bildet er laget av Oscar Arnold Wergeland (1844-1910) i perioden 1882-1885, altså omkring 70 år etter grunnlovsforsamlingen.. Maleriet ble da gitt som gave til. I korte glimt følger vi begivenhetene på Eidsvoll i 1814 dag for dag, med noen av aktørene som hovedkilder Eidsvoll 1814. I februar 1814 tok han initiativ til at man skulle lage en norsk grunnlov. I perioden 10. april til 20. mai var 112 representanter samlet på Eidsvoll for å lage Grunnloven. 17. mai blei Grunnloven underskrevet. Christian Frederik blei valgt som norsk konge. Men svenskene ko Riksforsamlingen 1814, no.wikipedia; Norwegian Constituent Assembly, wikipedia; Eidsvollsmen council of North America; Notabelmøtet 1814, snl.no; Notabelmøtet 1814, wikipedia; Riksforsamlingen på Eidsvoll 1814 Aggershuus Amt. Peder Anker - kammerherre, generalveiintendant, Aker; Christian Magnus Falsen - sorenskriver i Foll Søk i Wikipedia etter: Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettside

Med emneknaggen Eidsvoll 1814 (se også Finn kilde) får du en samlet oversikt over skanna arkivmateriale som direkte eller indirekte kan knyttes til riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814.. Blant det som har fått størst oppmerksomhet, er eidsvollsmennenes fullmakter og adressene fra Nordland amt og Finnmark amt, som ikke fikk sendt representanter til Eidsvoll 17. mai 2014 er det 200 år siden Grunnloven ble vedtatt av Riksforsamlingen på Eidsvoll. Nasjonalbiblioteket feirer Grunnlovsjubileet 1814-2014 med en ressursside som gir tilgang til relevant materiale. I 2014 og de påfølgende årene vil denne ressurssiden fylles med stadig flere bøker, bilder, tidsskrifter, aviser og annet relevant stoff Riksforsamlingen på Eidsvoll Grunnlovgivende forsamling med representanter fra embetsmenn, borgere og bønder. Møttes våren 1814. Stattholder Den dansk-norske kongens øverste representant i Norg

Eidsvoll 1814 - Store norske leksiko

Riksforsamlingen oppsummert - Eidsvoll 181

Oscar Wergeland (1844-1910): Riksforsamlingen på Eidsvoll 1814. Hva skjedde i 1814? Hvilke drivkrefter sto bak den gryende norske nasjonalfølelsen i årene fram mot 1814? Hvilke likheter og forskjeller er det mellom den norske og den franske og den amerikanske grunnloven Redaksjonen i Store norske leksikon sørger for at artikler som er mye brukt i skoleverket er tilrettelagt for skoleelever. Her er en oversikt over de viktigste skoletilpassede artiklene knyttet til valget 2013.

Dette datasettet inneholder 112 valgte utsendingene til Riksforsamlingen på Eidsvoll Verk i 1814. Datasettet forvaltes av Eidsvoll 1814 som er en del av stiftelsen Norsk Folkemuseum. Datasett. Personer. Ansvarlig forvalter. Norsk Folkemuseum (NF - Museum) forvalter informasjonen på denne side Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814. Innholdet er så gammelt at du kan bruke det som du vil. Oscar Arnold Wergeland Bruk bildet. 1814 - et begivenhetsrikt år Da Riksforsamlingen på Eidsvoll gikk mot slutten, var det også noen som så farene. Den ytre, naturligvis: Krigstrusselen hang over en opprørsstat som hadde trosset en mektigere nabo, stormaktenes vilje og en internasjonal avtale. Hvordan skulle det kunne gå bra? Også flertallet måtte kjenne på tvilen

stormannsmøtet - Store norske leksikon - snl

DAGBOK 1814: Eidsvollsmannen Georg Sverdrup var født i Trøndelag 25. april 1770. Han ble en av de mest markante skikkelsene i løpet av de seks ukene Riksforsamlingen fant sted på Eidsvoll i 1814. Georg Sverdrup var opprinnelig trønder, og studerte i Trondheim, Göttingen og København før han ble tilsatt som lærer ved Christiania (nå Oslo) [ Oscar Wergeland skal ha bommet på en del ting da han 70 år etter Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814 forsøkte å gjenskape begivenheten Amerika på Eidsvoll 1814 - Ikoniske nasjonalsymboler Benjamin Franklin med pelslue og briller, i et miniatyrportrett av den amerikanske maleren John Thrumbull, utlånt fra kunstsamlingen til Yale University, har kommet hele den lange veien fra USA til Wergelands hus på Eidsvoll 1814. Anledningen er den nye utstillingen «Ikoniske malerier» Riksforsamlingen på Eidsvoll 1814. Innholdet er så gammelt at du kan bruke det som du vil. Oscar Arnold Wergeland Bruk bildet. Undersøk endringene i Grunnlovens paragraf 2, og svar på spørsmålene under. Hva slags endringer skjer først? Hva betyr den siste endringen

Som ved riksforsamlingen på Eidsvoll var det også denne gangen kort tidsfrist, og Nord-Norge ble ikke representert denne gangen heller. Reiseveien ble for lang. Dermed møtte 79 representanter i Katedralskolens auditorium som denne høsten fungerte som stortingssal GRUNNLOVSJUBILEUM: Oscar Arnold Wergelands maleri «Riksforsamlingen på Eidsvoll 1814» henger i Stortingssalen. Hvordan delegatene kom seg hjem fra Eidsvoll har vi ikke interessert oss stort for, og det bør interessere psykologer, skriver Karl Halvor Teigen. Foto: Snl.no Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814 bestod av utpekte representanter fra hele landet, som hadde til oppgave å utarbeide Norges Grunnlov. Representantene blir populært kalt Eidsvollsmennene . Forsamlingen hadde sine møter i Carsten Ankers bolig, Eidsvollsbygningen , der de vedtok Grunnloven og valgte konge den 17. mai - senere Norges nasjonaldag Riksforsamlingen på Eidsvoll: Forsamling av 112 menn som kom sammen på Eidsvoll våren 1841 for å lage en norsk grunnlov. In English Riksforsamlingen på Eidsvoll (The Constitutional Assembly at Eidsvoll) - Assembly of 112 men who convened at Eidsvoll in 1814 to write a Norwegian constitution - Han skulle aldri ha vært på Eidsvoll, sier forfatter Ole Røsholdt. Thomas Konow fra Bergen var yngst av 13 søsken og bare to år da faren, kjøpmann Friedrich Ludwig Konow, døde i 1798. ­Brødrene August og Wollert på 18 og 19 tok over farens firma, men oppveksten til Thomas vet man ikke så mye om, forteller Ole Røsholdt

16. mai 1814 ble grunnloven vedtatt i endelig form av Riksforsamlingen, etter at en redaksjonskomité hadde ryddet i språk og stil og slått sammen noen paragrafer (og i forbifarten strøket religionsfriheten, helt ubemerket). Så hvorfor går vi ikke i tog 16. mai? Svaret får vi om vi blar om fra sida der siste paragraf står [ Norge får grunnlov som ble vedtatt av riksforsamlingen på Eidsvoll 16.mai 1814 og ble underskrevet 17.mai 1814, grunnloven ble Norges selvstendighet. Kristian Fredrik er blitt valgt som konge for Norge og er konge frem til november. Ved siden av Eilif Peterssen var W. den av våre malere som mest bevisst søkte å utdanne seg som historiemaler. Allerede i 1869 solgte han til Kunstnerforeningen Inga Kongemoder betror Haakon Haakonssøn til Birkebeinerne. Til å begynne med hentet han sine motiver fra norsk historie, særlig Sverres og Håkon Håkonssons sagaer, senere valgte han motiver fra Danmark/Norges historie

Da 112 representanter møttes på Eidsvoll for å skrive norsk historie, var bare ni av dem Hordaland. Fem menn fra Bergen dannet en klikk i Riksforsamlingen Grunnloven 200 år. Norges grunnlov ble vedtatt på den grunnlovgivende forsamling - Riksforsamlingen - på Eidsvoll 17. mai 1814. Eidsvollsgrunnloven ble til fordi ledende nordmenn ikke ville akseptere bestemmelsene i Kieltraktaten av 14. januar 1814 om Norges fremtidige stilling Riksforsamlinga på Eidsvoll frå 10. april til 20. mai 1814 blei kalla saman for å utarbeide den norske Grunnlova.Den lovgjevande forsamlinga vart innkalla av prins Christian Frederik, som inntil da hadde vore Fredrik VI sin statthaldar i Noreg.. Gjennom sitt opne brev av 19. februar til heile folket og embetsmennene i landet kunngjorde han at han hadde overteke riksstyret som regent for å.

Video: Liste over eidsvollsmenn - Wikipedi

De 112 medlemmene av Riksforsamlingen kalles eidsvollsmenn. Ved 100-årsjubileet for Grunnloven i 1914 bestilte Stortinget 18 portretter av «de mest fremtredende medlemmer av riksforsamlingen på Eidsvoll» samt «et par bonderepresentanter». Det var første gang Stortinget kjøpte kunst til egne vegger Minneplate fra Samlerhuset - Riksforsamlingen på Eidsvoll 1814 fra FINN. Kart og flyfoto Derfor kom Riksforsamlingen sammen på Eidsvoll den 10. april. Dette var 112 menn fra forskjellige deler av landet. Forsamlingens oppgave var å lage en grunnlov for Norge. Riksforsamlingen på Eidsvoll malt av Oscar Wergeland. I dag henger bildet på Stortinget Riksforsamlingen på Eidsvoll 1814. (Foto: (Malt av Oscar Wergeland)) Historikere har hørt ryktet, men det er også alt. Mennene som utgjorde Riksforsamlingen på Eidsvoll våren 1814, jobbet på stedet i omtrent seks uker 10. april 1814 møtes 112 menn på Eidsvoll. Oppgaven deres var å lage en norsk grunnlov. Kristian Fredrik hadde bedt nordmennene om å finne representanter til en lovgivende forsamling. Riksforsamlingen bestod av 57 embedsmenn, 37 bønder, og 18 bedriftseiere

Eidsvoll og Grunnloven 1814 - stortinget

Grunnloven ble undertegnet av representantene på Eidsvoll, også kalt Eidsvollsmennene. De valgte Christian Fredrik til konge. Riksforsamlingen bestod av 112 medlemmer. De som representerte var soldater, kjøpmenn, bønder og embetsmenn I vårmånedene 1814 mens den svenske [] hær var i felttog på kontinentet, lyktes det Riksforsamlingen på Eidsvoll å gi landet en liberal grunnlov [] den 17. mai 1814, basert på Folkesuverenitetsprinsippet. WikiMatrix WikiMatri Eidsvoll er en kommune i Viken fylke, omkring sørenden av Mjøsa og øvre del av Vorma.Kommunen ligger lengst nord i fylket, på Øvre Romerike, og har et areal på 456 kvadratkilometer. Kommunen fikk sine nåværende grenser i 1964, da Eidsvoll og Feiring ble slått sammen Eidsvoll kommune ligger helt nord i Akershus på sørsiden av Mjøsa.Finn innkvartering i Eidsvoll. Hoteller, Moteller, Campingplasser og annet

Christian Magnus Falsen - Norsk biografisk leksiko

Eidsvold 1814 [Maleri] - Stortingets kunstsamling

Riksforsamlingen på Eidsvoll: den moderne norske politikkens vugge. I 1814 laget 112 nordmenn en radikal grunnlov og valgte Christian Frederik til konge. Prosessen la grunnlag for en ny politisk kultur i Norge. Krigen i 1814. Krigen mellom Sverige og Norge i 1814 varte bare i to uker, men hadde stor politisk betydning Du er her: Hjem » Nyere historie » Norge og Sverige » Historien om 1814 » Kilde: Kristian Fredriks åpning av Riksforsamlingen på Eidsvoll. Kilde: Kristian Fredriks åpning av Riksforsamlingen på Eidsvoll. Eidsvoll, 11. april 1814. Normænd! Helligt er det Kald der samler Eder ved Fædrenelandets Altar Den depressive dikterpresten trollbandt riksforsamlingen på Eidsvoll For nøyaktig 200 år siden holdt sognepresten med den skarpe tungen en tale som snudde opp ned på en tung dag på Eidsvoll. Gustav Peter Blom (født 4. juli 1785, død 28. oktober 1869) var sorenskriver i Nordre Jarlsberg og medlem av riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814, hvor han representerte «Holmestrand, Jarlsberg Grevskab». Blom tilhørte slekten Blom fra Hurum. Han var blant annet far til forfatteren Hans Ørn Blom (1817-85), og farfar til Carl Peter Blom som grunnla kunstnerrestauranten Blom på Karl.

Selvstendighetspartiet, samlet et flertall på rundt 80 av de 114 representantene på Eidsvoll i 1814 og ble ledet av Christian Magnus Falsen. Partiet fikk navnet fordi Falsen straks foreslo at riksforsamlingen skulle gå inn for full selvstendighet. sjuårskrigen, krig mellom mange europeiske stater mellom 1756 og 1763 Riksforsamlingen på Eidsvoll 1814: oppdatert 4. februar 2014 Alf Prøysen: oppdatert 29. januar 2014 All aktivitet. Skriv en melding til ; Biografi Nasjonalbiblioteket legger inn lenker til digitaliserte bøker og manuskripter fra egne samlinger.. Noe av det første riksforsamlingen på Eidsvoll gjorde, var å utnevne en komite for å lage utkast til en grunnlov (12. april 1814). Komiteen arbeidet effektivt, og etter bare to uker forelå et førsteutkast. Komitemedlemmene skrev ned forslagene etter diktat, for å ha det for hånden i forbindelse med revisjonene i neste runde i komiteen Riksforsamlingen på Eidsvoll 1814,Steinkjerleksikonet - et oppslagsverk om Steinkjer kommune De var bønder og embetsmenn, og de kom fra nesten hele landet for å danne Riksforsamlingen Eidsvoll i 1814. Sjekk om du er i slekt med en eidsvollman

Maleriet «Riksforsamlingen på Eidsvold 1814», av Oscar Wergeland, viser eidsvollsmennene i Rikssalen på Eidsvoll i mai 1814. Bildet henger i dag i stortingssalen Grunnlovsforsamlingen på Eidsvoll kostet staten 73 000 riksbankdaler, det tilsvarer ti millioner 2014-kroner. — Dette var en stor utgift for staten, og det er i det hele tatt ganske utrolig at en så langvarig og omfattende catering lot seg gjennomføre på så kort varsel. Folket var uthungret, forrådene tomme og det var midt i våronna, lammingen og kalvingen, sier Eli Fure.

Stormannsmøtet på Eidsvoll - Wikipedi

Da året 1814 begynte, tilhørte Norge fortsatt Danmark og hadde den danske Fredrik VI som konge. Få måneder senere hadde Riksforsamlingen på Eidsvoll gjort ferdig grunnloven på rekordtid, og. Falsen på Eidsvoll. 10. april samlet representanter fra nesten hele Norge seg på Eidsvoll, representantene fra Nordland rakk aldri frem på grunn av avstandene. Det ble tidlig klart at Falsen ville bli en ledende figur på riksforsamlingen sammen med Georg Sverdrup Under Riksforsamlingen på Eidsvoll var det stor debatt om stemmereglene. Resultatet ble et kompromiss: å eie eller leie skattesatt (matrikulert) landeiendom ble hovedkriteriet. I byene var kriteriet innvilget borgerskap som kjøpmann og håndverker, eller at man eide hus av en viss verdi

Peter Schmidt - Norsk biografisk leksiko

§ Riksforsamlingen 119. Forhandlingene på Eidsvoll pågikk i seks uker fra 12. april til 20. mai. 120. Det ble ikke tatt stenografiske referater fra debattene. 121. Historikere har tre hovedkilder til hva som ble sagt: Skriftlige innlegg vedlagt protokollen, dagbøker som ble ført av 15 av eidsvollsmennene samt brev de skrev hjem. 122 Og ikke minst: I 1814 blir Norge igjen et selvstendig land med sin egen Grunnlov, vedtatt på Eidsvoll 17. mai. Danmark må gi fra seg Norge Når Danmark taper i Napoleonskrigen, vil den svenske kronprinsen, Carl Johan, at Norge skal bli svensk krigsbytte Hans lærde far, presten Nicolai Wergeland, samt filosofiprofessoren Georg Sverdrup og Grunnlovens far Christian Magnus Falsen argumenterte sterkt under riksforsamlingen på Eidsvoll. Ettertiden har valgt å gi uopplyste bønder ansvaret for at den liberale norske Grunnloven stengte jødene ute mens tendensen ellers i Europa var å gi jødene borgerrettigheter Kongehusets barnesider: Riksforsamlingen kom sammen på Eidsvoll den 10. april. Oppgaven var å lage en grunnlov for Norge Valget av representanter til riksforsamlingen på Eidsvoll skulle foregå i kirkene rundt om i landet, og i Kongsberg kirke foregikk valget under en ekstraordinær gudstjeneste fredag 4. mars

Thomas Bryn - Norsk biografisk leksiko

«Riksforsamlingen på Langvik» i august 1850 på Bygdøy var et arbeiderlandsmøte arrangert av Thranebevegelsen. Thranebevegelsen var den første politiske massebevegelsen i Norge.Den ble stiftet av Marcus Thrane i 1849, og var sterkt preget av februarrevolusjonen i Frankrike året før. Bevegelsen hadde rundt 1850 over 20.000 medlemmer fordelt i om lag 270 arbeiderforeninger, hovedsakelig. Enige og tro inntil Dovre faller eller Enige og tro til Dovre faller er den såkalte Eidsvoll-eden fra 1814.Eden ble avlagt som et løfte etter at forhandlingene under Riksforsamlingen på Eidsvoll ble avsluttet 20. mai 1814. Ifølge Nicolai Wergeland tok representantene etter forslag i avslutningstalen til Jens Schow Fabricius (1758-1841) hverandre da i hendene, dannet en brorskajede og.

Riksforsamlingen på Eidsvoll 1814 - Min stemm

I 1814 samlet 112 menn seg i Riksforsamlingen på Eidsvoll. Her lagde de den norske Grunnloven. Før dette hadde Norge vært styrt av Danmark i 400 år. Da var det danskekongen som lagde lovene. Nå skulle det norske folket få være med å bestemme hvordan landet skulle styres Riksforsamlingen på Eidsvoll (april-mai 1814) Riksforsamlingen skulle lage grunnlov og velge konge - To grupperinger: selvstendighetspartiet gikk inn for norsk selvstendighet unionspartiet gikk ikke inn for norsk selvstendighet Riksforsamlingen på Eidsvoll (april-mai 1814) - Grunnloven blir til: grunnsetningene (12-19. april) konstitusjonskomiteens utkast (20. april-1. mai) gjennomgang i. Riksforsamlingen på Eidsvoll 10. april-20. mai. Mossekonvensjonen: 14. august. Revidert grunnlov og union med Sverige. 4. november. Presentasjon. Side . 1814 var et år med mange og store vendepunkter der begivenhetene skiftet retning. De fleste av disse omveltningene foregikk på et politisk plan, og fikk sitt konkrete uttrykk i ulike. Riksforsamlingen Eidsvoll 1814. Riksforsamlingen bestod av utpekte representanter fra nesten hele Norge, bortsett fra Nord-Norge. De hadde som oppgave å forme Norges grunnlov

Partiene på Eidsvoll - Eidsvoll 181

Bakgrunn []. I den norske grunnloven som var vedtatt av Riksforsamlingen på Eidsvoll 16. mai 1814, var det i § 49 bestemt at «folket utøver den lovgivende makt ved stortinget, der består av to avdelinger, et Lagting og et Odelsting». Det skulle holdes valg til stortinget hvert tredje år. 17. mai ble Christian Frederik valgt til Norges konge, men styret hans kom ikke til å vare lenge Legg med påskrift av arkivar H. Kjellberg: 2: Omtale av erindringene av arkivar H. Kjellberg: 3: G.P. Bloms dagbok fra Riksforsamlingen på Eidsvoll 28. mars: Amtforsamling på Melhus for å velge representanter til Riksforsamlingen på Eidsvoll: fra Søndre Trondhjems amt. 10. april 1814: 112 nyvalgte riksmenn samles på Eidsvoll. 11. april 1814: Første møte holdes i Rikssalen på Eidsvollsbygningen. 17. mai 1814: Norges Grunnlov dateres og Christian Fredrik velges til norsk konge

 • Ford forhandler.
 • Stellenangebote balingen frommern.
 • Autism test online.
 • Bruce springsteen live walter kerr theatre 3 mars.
 • Jeet kune do stuttgart.
 • Swiss roller.
 • Torvet 3 harstad.
 • Nokia mobiltelefoner historie.
 • Dooria innerdør stil 374.
 • Underground hannover.
 • Post malone rockstar release date.
 • Kindertanz gelsenkirchen.
 • Nuva gmbh.
 • Pall synonym.
 • Salted caramel haagen dazs.
 • Ugens horoskop.
 • Lage vindmølle.
 • Outlet berlin macarthur.
 • Erebus schiff.
 • Motorcykel 125cc.
 • Fakta om adverb.
 • Hvorfor deler historikere tidsløp inn i perioder.
 • Nord korea usa konflikt.
 • Download apps android.
 • Game team logo creator.
 • Schattentheater kindergarten.
 • Christel alsos samboer.
 • Kart fahren büsum.
 • Avokado og egg til frokost.
 • Who can see my friends on facebook.
 • Sawan restaurant.
 • Tidligere supermodell kryssord.
 • Svie i underlivet barn.
 • Bombay.
 • De tre små griser eventyr.
 • Linjetegninger sjark.
 • Kindle bücher kaufen wie bezahlen.
 • Aktiv ortopedi tromsø.
 • Letzter hasenpfad frankfurt.
 • Mediamarkt wrocław galeria dominikańska wrocław.
 • Mimir kristjansson island.